xenforo media gallery

 1. PVS

  Addon 2x XenForo Media Gallery - Thêm bộ sưu tập media vào XenForo 2 2.2.5

  XenForo Media Gallery - Thêm bộ sưu tập media vào XenForo 2 2.2.5 XenForo Media Gallery đã trở nên khả dụng - một plugin bộ sưu tập cho XenForo 2.2. Tất cả khách hàng đang chạy các phiên bản trước của XenForo Media Gallery 2.2 nên nâng cấp lên phiên bản này để được hưởng lợi từ việc tăng độ ổn...
 2. PVS

  Addon 2x XenForo Media Gallery - Thêm bộ sưu tập media vào XenForo 2 2.2.4

  XenForo Media Gallery - Thêm bộ sưu tập media vào XenForo 2 2.2.4 XenForo Media Gallery đã trở nên khả dụng - một plugin bộ sưu tập cho XenForo 2.2. Tất cả khách hàng đang chạy các phiên bản trước của XenForo Media Gallery 2.2 nên nâng cấp lên phiên bản này để được hưởng lợi từ việc tăng độ ổn...
 3. PVS

  Addon 2x XenForo Media Gallery - Thêm bộ sưu tập media vào XenForo 2 2.2.2

  XenForo Media Gallery - Thêm bộ sưu tập media vào XenForo 2 2.2.2 XenForo Media Gallery đã trở nên khả dụng - một plugin bộ sưu tập cho XenForo 2.2. Tất cả khách hàng đang chạy các phiên bản trước của XenForo Media Gallery 2.2 nên nâng cấp lên phiên bản này để được hưởng lợi từ việc tăng độ ổn...
 4. PVS

  Addon 2x XenForo Media Gallery - Thêm bộ sưu tập media vào XenForo 2.2

  XenForo Media Gallery - Thêm bộ sưu tập media vào XenForo 2.2 XenForo Media Gallery đã trở nên khả dụng - một plugin bộ sưu tập cho XenForo 2.2. Bản phát hành này chủ yếu nhằm sửa lỗi và các cải tiến nhỏ khác. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x XenForo Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery XenForo 2

  XenForo Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery XenForo 2 2.1.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Media Gallery của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery của XenForo 2 2.0.4 Rev.12 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Arabic Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Resource Manager của XenForo 2

  Arabic Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Media Gallery của XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Media Gallery của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ả Rập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Serbian language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery của XF2

  Serbian language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery của XF2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Serbia. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language Serbian Translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery

  Serbian Translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery 1.1.5 Đây là bản dịch tiếng Serbian cho add-on XenForo Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Serbian...
 10. PVS

  Language Norwegian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Media Gallery

  Norwegian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Media Gallery 1.1.2 Đây là bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Media Gallery. Vì vậy cần cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Na Uy Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 11. PVS

  Language Arabic Language for Xenforo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Media Gallery

  Arabic Language for Xenforo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Media Gallery 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Media Gallery. Vì vậy cần cài đặt add-on Xenforo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và...
 12. PVS

  Language Russian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Media Gallery

  Russian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Media Gallery 1.0.6 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on XenForo Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập...
 13. PVS

  Language French translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Media Gallery

  French translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Media Gallery 2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XenForo Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập...
Top Bottom