xenforo php 7

  1. kongmeodj

    Help xenforo bị lỗi khi chạy trên php 7

    Lỗi : Fatal error: Cannot 'break' 2 levels in /public_html/library/WidgetFramework/Helper/Index.php on line 90 Xin chào các bạn ! Mình chạy code trên vps cài phiên bản php 7 mới nhất. Mình nghĩ là do phiên bản mới nên ko thích hợp với [bd] Widget Framework Có ai bị lỗi như mình không ? Hướng...
Top Bottom