xenforo resource manager

 1. PVS

  Addon 2x XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2 2.2.5

  XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2 2.2.5 XenForo Resource Manager là add-on chính thức cho XenForo 2.2, cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp, hướng dẫn, v.v. Resource Manager cho phép bạn thêm và cập nhật tài nguyên rất nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài...
 2. PVS

  Addon 2x XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2 2.2.2

  XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2 2.2.2 XenForo Resource Manager là add-on chính thức cho XenForo 2.2, cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp, hướng dẫn, v.v. Resource Manager cho phép bạn thêm và cập nhật tài nguyên rất nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài...
 3. PVS

  Addon 2x XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2 2.2.1

  XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2 2.2.1 XenForo Resource Manager là add-on chính thức cho XenForo 2.2, cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp, hướng dẫn, v.v. Resource Manager cho phép bạn thêm và cập nhật tài nguyên rất nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài...
 4. PVS

  Addon 2x XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2

  XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2.2 2.2.0 XenForo Resource Manager là add-on chính thức cho XenForo 2.2, cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp, hướng dẫn, v.v. Resource Manager cho phép bạn thêm và cập nhật tài nguyên rất nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài...
 5. PVS

  Addon 2x [PB] XFRM: Reply to Download - Trả lời để tải xuống XFRM của XenForo 2

  [PB] XFRM: Reply to Download - Trả lời để tải xuống XFRM của XenForo 2 1.0.0 Plugin này cho phép bạn ngăn người dùng tải xuống tài nguyên XFRM cho đến khi họ để lại tin nhắn (có thể nhìn thấy, nghĩa là được kiểm duyệt và không bị xóa "tạm thời") trong chủ đề của cuộc thảo luận tài nguyên...
 6. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manager XenForo 2

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manager XenForo 2 2.1.6 Rev.8 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Resource Manager của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x XenForo Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager

  XenForo Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager 2.0.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenForo Resource Manager. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn...
 8. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manage của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manage của XenForo 2 2.0.3 Rev.12 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language Norwegian translation of XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Resource Manage

  Norwegian translation of XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Resource Manage 1.2.2 Đây là bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo Resource Manager. Vì vậy cần cài đặt add-on XenForo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Na Uy Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 10. PVS

  Language Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Resource Manager

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Resource Manager 1.2.1 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on XenForo Resource Manager, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga...
 11. PVS

  Language Arabic Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo Resource Manager

  Arabic Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo Resource Manager 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Resource Manager. Vì vậy cần cài đặt add-on Xenforo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 12. PVS

  Language XenForo Resource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Resource Manager

  XenForo Resource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Resource Manager 1.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XenForo Resource Manager. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt tập tin .xml...
Top Bottom