xengallery

 1. PVS

  Language German translation for XenGallery - Bản dịch tiếng Đức cho XenGallery (XenForo Gallery)

  German translation for XenGallery - Bản dịch tiếng Đức cho XenGallery (XenForo Gallery) 2.5.5 Đây là bản dịch tiếng Đức cho XenGallery. Vì vậy cần cài đặt add-on XenGallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 2. PVS

  Language XenGallery Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on XenGallery

  XenGallery Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on XenGallery 2.0.4 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on XenGallery. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on XenGallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 3. PVS

  Language XenGallery Russian Translation - Bản dịch tiếng Nga cho XenGallery

  XenGallery Russian Translation - Bản dịch tiếng Nga cho XenGallery 1.1.4 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on XenGallery. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > import tệp .xml như là một add-on. Chúc các bạn thành công...
 4. PVS

  Language XenGallery French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenGallery

  XenGallery French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenGallery 1.0.17 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XenGallery. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành...
Top Bottom