xenmedio

 1. PVS

  Language Spanish translation XenMedio (Media) - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenMedio (Media)

  Spanish translation XenMedio (Media) - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenMedio (Media) 1.5.3a Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenMedio (Media). Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt tập tin .xml...
 2. PVS

  Language XenMedio (Media) - Bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenMedio (Media)

  XenMedio (Media) - Bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenMedio (Media) 1.3.7 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenMedio (Media), vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenMedio (Media) trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 3. PVS

  Language XenMedio (Media) Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenMedio (Media)

  XenMedio (Media) Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenMedio (Media) 1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenMedio (Media), vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenMedio (Media) trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu...
 4. PVS

  Addon XenMedio (Media) PRO - Trang đa phương tiện cho Xenforo PRO

  XenMedio (Media) PRO - Trang đa phương tiện cho Xenforo PRO 1.6.9 XenMedio là một thư viện phương tiện truyền thông, nơi người dùng có thể duyệt phương tiện truyền thông do những người khác đăng lên một cách dễ dàng với điều hướng thư mục. Addon này hỗ trợ việc tích hợp với nhiều dịch vụ lưu...
Top Bottom