xenporta 2 pro xf2

  1. saitohsu

    Help cầu cứu lỗi xenporta 2.

    chào các bác, các bác giúp em với . em mới cài xenporta 2 portal cho xf2 . có 2 lỗi là : cái actircle với feature trong add-on luôn ko có gì hiển thị, và cũng chẳng biết sao mà setup thêm lỗi thứ 2 : sau khi cài đặt xenporta 2.. rồi chọn import data của xenporta 2 có sẵn khi cài add-on thì em...
  2. f0rest

    Addon 2x XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO 2.0.1.2

    Basic Features: Promote threads on your forums into an articles index Promote threads on your forums into a feature slider Define specific users as "authors" with their own byline Change the look of articles to look more news content Uses XenForo 2's built-in widget management system...
Top Bottom