xenporta 2 pro

  1. trungro12

    Request Không Hiển thị thông tin tác giả trong bài viết

    Chào các bác !!! Mình dùng Addon Xenporta 2 khi áp dụng vào Forums thì nó chỉ hiện mỗi hình và ngày viết thôi, làm sao để hiện thông tin chi tiết như hình bên dưới dc ạ. Mong các cao nhân giúp đỡ
  2. PVS

    Language 2x XenPorta 2 PRO French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenPorta 2 PRO của XenForo 2

    XenPorta 2 PRO French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenPorta 2 PRO của XenForo 2 2.0.1.9 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenPorta 2 PRO của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom