xf2 [8wr] discord integration

 1. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.9

  XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.9 Addon này tích hợp máy chủ Discord với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy...
 2. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.7

  XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.7 Addon này tích hợp máy chủ Discord với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy...
 3. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2

  XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.0.8 Addon này tích hợp máy chủ Discord với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy...
Top Bottom