xhtml

  1. PVS

    Hướng dẫn Hướng dẫn cách áp dụng hướng đối tượng dựa vào cấp bậc XHTML

    Hướng dẫn cách áp dụng hướng đối tượng dựa vào cấp bậc XHTML Trong bài trước bạn đã biết về cấp bậc của XHTML, trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách hướng đối tượng cụ thể nằm sâu hơn trong cấp bậc của HTML. Có 2 cách bạn có thể hướng đối tượng cụ thể là Contextual Selector và Child Selector...
  2. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu khái niệm thứ bậc trong XHTML

    Tìm hiểu khái niệm thứ bậc trong XHTML Thứ bậc trong XHTML là một khái niệm rất quan trọng mà bạn cần nắm rõ để sử dụng CSS sau này. Thứ bậc của XHTML giống như phả hệ của một gia đình vậy. Ở trên cùng là cụ tổ, xuống dưới là cụ, ông, cha, chú, anh chị em … Ở hình ví dụ trên bạn sẽ thấy rõ...
Top Bottom