xóa các thư mục chiếm dung lượng lớn trên hosting

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Xóa các thư mục chiếm dung lượng lớn trên hosting

    Chào các Bạn, Mục đích bài viết nhằm giúp chúng ta xác định được nhưng thư mục hoặc file không cần thiết đang chiếm dung lượng trên hosting để xóa, vì nếu dung lượng vượt quá hạn mức sử dụng có thể site sẽ bị báo lỗi kết nối hoặc không thực hiện thao tác trên cơ sở dữ liệu. Bước 1: Truy cập...
Top Bottom