xóa cache dns trên google chrome

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Xóa cache DNS trên Google Chrome

    HƯỚNG DẪN XÓA CACHE DNS TRÊN TRÌNH DUYỆT CHROME. Đến với bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa cache dns trên trình duyệt chrome, cốc cốc. Sau khi trỏ domain về hosting/vps/server xong nhưng vẫn chưa truy cập và khi thực hiện ping để kiểm tra thì thấy domain vẫn chưa trỏ về đúng IP mong...
Top Bottom