xóa chi tiết thừa trên ảnh bằng smartphone

  1. PCO

    Hướng dẫn xoá những chi tiết thừa trên ảnh bằng smartphone trong 1 nốt nhạc

    Hướng dẫn xoá những chi tiết thừa trên ảnh bằng smartphone trong 1 nốt nhạc Sau khi chụp được một bức ảnh ưng ý, về nhà coi lại, bỗng nhiên thấy những "vị khách" không mời mà đến xuất hiện trong bức ảnh của bạn như: một chiếc dép, một người nào đó đi ngang, một ly nước,... Làm xấu cả một bức...
  2. PCO

    Hướng dẫn xoá những chi tiết thừa trên ảnh bằng smartphone

    Hướng dẫn xoá những chi tiết thừa trên ảnh bằng smartphone Sau khi chụp được một bức ảnh ưng ý, về nhà coi lại, bỗng nhiên thấy những "vị khách" không mời mà đến xuất hiện trong bức ảnh của bạn như: một chiếc dép, một người nào đó đi ngang, một ly nước,... Làm xấu cả một bức hình. Vậy làm...
Top Bottom