xpress

  1. PVS

    Addon 2x [TH] XLink for XPress - XLink cho XPress XenForo 2 1.0.6

    [TH] XLink for XPress - XLink cho XPress XenForo 2 1.0.6 XLink cung cấp một vị trí để liên kết và quản lý các nền tảng của bạn. Thêm nền tảng mới chỉ với một vài cú nhấp chuột, xem trên mỗi nền tảng tất cả các thực thể được liên kết, tạo tab điều hướng và truy cập danh sách người dùng được liên...
  2. PVS

    Addon 2x XPress - Add-on hỗ trợ kết nối WordPress vào XenForo 2

    XPress - Add-on hỗ trợ kết nối WordPress vào XenForo 2 1.1.3 Patch 4 XPress kết nối XenForo và WordPress lại với nhau để tích hợp trơn tru giúp việc quản lý hệ thống phần mềm của bạn dễ dàng hơn và tạo trải nghiệm người dùng mượt mà. Nhiều giám đốc nền tảng đấu tranh để giữ hai hệ thống phần...
Top Bottom