youtube

 1. PVS

  Addon 2x YouTube bbcode manager - Trình quản lý bbcode Youtube cho XenForo 2 1.0

  YouTube bbcode manager - Trình quản lý bbcode Youtube cho XenForo 2 1.0 Xóa các tùy chọn danh sách và thời gian khỏi bbcode media YouTube. Add-on này sẽ đảm bảo video YouTube sẽ luôn bắt đầu ở đầu video. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng đó là một video YouTube duy nhất và không nằm trong danh sách...
 2. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2 2.0.3 Patch Level 1

  [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2 2.0.3 Patch Level 1 Addon này cho phép thành viên thêm video youtube vào hồ sơ của họ. Bạn có thể thay đổi vị trí bằng hệ thống widget. Tính năng: Tự động chạy video Sử dụng hệ thống Widget Usergroup...
 3. PVS

  Addon 2x [CinVin] Lazy Load YouTube Videos - Tải Lazy video YouTube cho XenForo 2.2 1.1.0

  [CinVin] Lazy Load YouTube Videos - Tải Lazy video YouTube cho XenForo 2.2 1.1.0 Đây là một add-on nhỏ giúp giảm tải các video YouTube nhúng cho đến khi người dùng nhấp vào nút phát. Hình ảnh xem trước được hiển thị dưới dạng trình giữ chỗ với nút 'phát' YouTube quen thuộc ở trên cùng. Video...
 4. PVS

  Tutorial 2x Suggestion Free YouTube Sharing - Ẩn đề xuất chia sẻ Youtube XenForo 2

  Suggestion Free YouTube Sharing - Ẩn đề xuất chia sẻ Youtube XenForo 2 Nhiều người đang chia sẻ video YouTube trên trang của họ hoặc trên các trang khác hàng ngày. Một số người muốn ẩn đề xuất video hiển thị sau khi video hoàn thành được chia sẻ, vì vậy bài viết này sẽ ẩn phần chia sẻ video...
 5. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2

  [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2 2.0.3 Addon này cho phép thành viên thêm video youtube vào hồ sơ của họ. Bạn có thể thay đổi vị trí bằng hệ thống widget. Tính năng: Tự động chạy video Sử dụng hệ thống Widget Usergroup permission...
 6. PVS

  Addon 2x BB Code YouTube - Thêm BB Code YouTube cho XenForo 2

  BB Code YouTube - Thêm BB Code YouTube cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn thêm BB Code [YTID] vào diễn đàn của mình. Tính năng: Style properties : Layout : Full Default Theme : Dark Light Count : Default Hidden Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x YouTube Channel in SideBar - Thêm YouTube Channel vào SideBar cho XenForo 2

  YouTube Channel in SideBar - Thêm YouTube Channel vào SideBar cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này giúp bạn thêm Widget YouTube vào SideBar của bạn! Bạn có thể thay đổi style qua các tùy chọn Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon Youtube Video Importer - Trình nhập Video Youtube

  Youtube Video Importer - Trình nhập Video Youtube 1.0.1 YouTube đang thu hút hàng tỷ người để khám phá, xem và chia sẻ những đoạn video được tạo ra ban đầu. YouTube cung cấp một diễn đàn để mọi người kết nối, thông tin và truyền cảm hứng cho những người khác trên toàn cầu và đóng vai trò như...
 9. PVS

  Addon YouTube Video Profile - Thêm Video Youtube vào trang cá nhân

  YouTube Video Profile - Thêm Video Youtube vào trang cá nhân 1.0.0 Addon này cho phép các thành viên của bạn thêm một video youtube trong hồ sơ của họ! Đây là một cách tuyệt vời cho các thành viên của bạn để tùy chỉnh hồ sơ của họ Chúc các bạn thành công. Nguồn: vdeep.info
Top Bottom