youzify

  1. M

    Youzify 3.1.9 – BuddyPress Community & WordPress User Profile Plugin

    Youzify / Youzer là một plugin WordPress để tạo các trang web trông chuyên nghiệp với hồ sơ người dùng mạnh mẽ dựa trên các giới hạn về vai trò người dùng. Nó cũng là một hệ thống quản lý cộng đồng cho phép bạn tạo và quản lý các cộng đồng. Youzer có mọi thứ bạn cần để làm cho trang web của mình...
Top Bottom