z-layout

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu và khái quát về Z-Layout

    Tìm hiểu và khái quát về Z-Layout Z-Layout là một cách tuyệt vời để bắt đầu bất kỳ dự án thiết kế web. Bởi vì nó giúp web hoạt động có hiệu quả trong: hệ thống phân cấp, xây dựng thương hiệu, cấu trúc thiết kế, và kêu gọi hành động. Z-Layout là vũ khí lợi hại nếu nhà thiết kế website biết phối...
Top Bottom