zarinpal

  1. PVS

    Addon 2x ZarinPal Payment Profile - Hồ sơ thanh toán ZarinPal cho XenForo 2 1.0.0

    ZarinPal Payment Profile - Hồ sơ thanh toán ZarinPal cho XenForo 2 1.0.0 Cài đặt và kích hoạt dễ dàng Hiển thị giao dịch thành công Bảo mật cao trong các giao dịch của người dùng Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon Paygate: ZARINPAL - Cổng thanh toán: ZARINPAL

    Paygate: ZARINPAL - Cổng thanh toán: ZARINPAL 1.3.0 [TÍNH NĂNG] 1. Thêm hỗ trợ cho Zarinpal như một cổng thanh toán 2. Thêm hỗ trợ cho tiền tệ Toman [CÀI ĐẶT] *. Bạn cần phải cài đặt add-on Paygates. 1. Upload thư mục library lên thư mục gốc cài đặt Xenforo 2. Import tập tin add-on 3. Cấu...
Top Bottom