zingmp3

  1. PVS

    Tutorial 2x Hướng dẫn thêm BBcode media của ZingMp3 cho XenForo 2

    Hướng dẫn thêm BBcode media của ZingMp3 cho XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm BBcode để chèn ZingMp3 vào bài viết. Cách làm như sau: Vào AdminCP > Content > BB code media sites > chọn Add BB code media site Tại đây các bạn điền vào các trường theo gợi ý sau: Đối với...
Top Bottom