Thêm một Footer đẹp cho diễn đàn Xenforo

Thảo luận trong 'Template Modifications' bắt đầu bởi NDK, 03/11/2015.

 • Google checker:
 1. NDK

  NDK Cộng Sự Đắc Lực

  Tham gia:
  16/03/2015
  Bài viết:
  575
  Đã được thích:
  532
  Điểm thành tích:
  93
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  SEO Executive
  Nơi ở:
  TP.HCM
  Tiếp đây là hướng dẫn các bạn cách tạo Footer đẹp và cũng đơn giản như phần Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  [​IMG]
  Các bạn cần tải file hình các icon Social vào thư mục Styles--Style của bạn:
  Trước tiên, các bạn vào template Footer, sửa toàn bộ code thành:
  PHP:
  <xen:edithint template="footer.css" />
  <
  xen:hook name="footer">
  <
  div class="footer">
      <
  div class="pageWidth">
          <
  div class="pageContent">
          <
  ul>
          <
  li class="footerBlock footerBlock1">
              <
  div>
                  <
  h3>ABOUT US</h3>
              <
  class="text">Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit ametconsecteturLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  </
  p>
              <
  class="social clearfix">
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-01.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-02.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-03.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-04.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-05.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-06.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-07.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-08.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-09.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-10.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-11.png" alt="image" /></a>
                  <
  a href="#"><img src="@imagePath/extra/social-12.png" alt="image" /></a>
              </
  p>
              </
  div>
          </
  li>
          <
  li class="footerBlock footerBlock2">
              <
  div>
                  <
  h3>RELATED LINK</h3>
              <
  ul>
                  <
  li><a href="#">Related Link 1</a></li>
                  <
  li><a href="#">Related Link 2</a></li>
                  <
  li><a href="#">Related Link 3</a></li>
                  <
  li><a href="#">Related Link 4</a></li>
                  <
  li><a href="#">Related Link 5</a></li>
              </
  ul>
              </
  div>
          </
  li>
          <
  li class="footerBlock footerBlock2 footerBlock3">
              <
  div>
                  <
  h3>RELATED LINK</h3>
              <
  ul>
                  <
  li><a href="#">Related Link 1</a></li>
                  <
  li><a href="#">Related Link 2</a></li>
                  <
  li><a href="#">Related Link 3</a></li>
                  <
  li><a href="#">Related Link 4</a></li>
                  <
  li><a href="#">Related Link 5</a></li>
              </
  ul>
              </
  div>
          </
  li>
          <
  li class="footerBlock footerBlock4">
              <
  div>
                  <
  h3>CONTACT US</h3>
  <
  ul>
                  <
  li><class="fa fa-home"></i15 Str., 4844IpsumStateUK</li>
                  <
  li><class="fa fa-phone"></i> +30-2106019311</li>
                  <
  li><class="fa fa-envelope-o"></isupport@brivium.com</li>
                  <
  li><class="fa fa-globe"></iwww.brivium.com</li>
              </
  ul>
              </
  div>
          </
  li>
          </
  ul>
          <
  xen:comment>
              <
  xen:if is="{$canChangeStyle} OR {$canChangeLanguage}">
              <
  dl class="choosers">
                  <
  xen:if is="{$canChangeStyle}">
                      <
  dt>{xen:phrase style}</dt>
                      <
  dd><a href="{xen:link 'misc/style', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase style_chooser}" rel="nofollow">{$visitorStyle.title}</a></dd>
                  </
  xen:if>
                  <
  xen:if is="{$canChangeLanguage}">
                      <
  dt>{xen:phrase language}</dt>
                      <
  dd><a href="{xen:link 'misc/language', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase language_chooser}" rel="nofollow">{$visitorLanguage.title}</a></dd>
                  </
  xen:if>
              </
  dl>
              </
  xen:if>
           
              <
  ul class="footerLinks">
              <
  xen:hook name="footer_links">
                  <
  xen:if is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'default'">
                      <
  a href="{xen:link 'misc/contact'}" class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}">{xen:phrase contact_us}</a>
                  <
  xen:elseif is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'custom'" />
                      <
  a href="{$xenOptions.contactUrl.custom}{xen:if {$xenOptions.contactUrl.overlay}, 'class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}"'}>{xen:phrase contact_us}</a>
                  </
  xen:if>
                  <
  li><a href="{xen:link help}">{xen:phrase help}</a></li>
                  <
  xen:if is="{$homeLink}"><li><a href="{$homeLink}class="homeLink">{xen:phrase home}</a></li></xen:if>
                  <
  li><a href="{$requestPaths.requestUri}#navigation" class="topLink">{xen:phrase go_to_top}</a></li>
                  <
  li><a href="{xen:link forums/-/index.rss}" rel="alternate" class="globalFeed" target="_blank"
                      
  title="{xen:phrase rss_feed_for_x, 'title={$xenOptions.boardTitle}'}">{xen:phrase rss}</a></li>
              </
  xen:hook>
              </
  ul>
              </
  xen:comment>
           
              <
  span class="helper"></span>
          </
  div>
      </
  div>
  </
  div>

  <
  div class="footerLegal">
      <
  div class="pageWidth">
          <
  div class="pageContent">
       
              <
  div id="copyright">{xen:helper copyright} {xen:phrase extra_copyrightDeveloped by <a href="http://share4web.net/" target="_blank">Share4Web Team</a></div>
              <
  xen:hook name="footer_after_copyright" />
       
              <
  ul id="legal">
              <
  xen:if is="{$canChangeStyle} OR {$canChangeLanguage}">
                  <
  xen:if is="{$canChangeStyle}">
                  <
  li>
                      <
  a href="{xen:link 'misc/style', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase style_chooser}" rel="nofollow">{$visitorStyle.title}</a>
                  </
  li>
                  </
  xen:if>
                  <
  xen:if is="{$canChangeLanguage}">
                  <
  li>
                      <
  a href="{xen:link 'misc/language', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase language_chooser}" rel="nofollow">{$visitorLanguage.title}</a>
                  </
  li>
                  </
  xen:if>
              </
  xen:if>
              <
  xen:hook name="footer_links_legal">
                  <
  xen:if is="{$tosUrl}"><li><a href="{$tosUrl}">{xen:phrase terms_and_rules}</a></li></xen:if>
                  <
  xen:if is="{$xenOptions.privacyPolicyUrl}"><li><a href="{$xenOptions.privacyPolicyUrl}">{xen:phrase privacy_policy}</a></li></xen:if>
              </
  xen:hook>
              <
  li>
                  <
  ul class="footerLinks">
              <
  xen:hook name="footer_links">
                  <
  xen:if is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'default'">
                      <
  li><a href="{xen:link 'misc/contact'}" class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}">{xen:phrase contact_us}</a></li>
                  <
  xen:elseif is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'custom'" />
                      <
  li><a href="{$xenOptions.contactUrl.custom}{xen:if {$xenOptions.contactUrl.overlay}, 'class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}"'}>{xen:phrase contact_us}</a></li>
                  </
  xen:if>
                  <
  li><a href="{xen:link help}">{xen:phrase help}</a></li>
                  <
  xen:if is="{$homeLink}"><li><a href="{$homeLink}class="homeLink">{xen:phrase home}</a></li></xen:if>
                  <
  li><a href="{$requestPaths.requestUri}#navigation" class="topLink"><class="fa fa-angle-up fa-lg"></i><xen:comment>{xen:phrase go_to_top}</xen:comment></a></li>
                  <
  li><a href="{xen:link forums/-/index.rss}" rel="alternate" class="globalFeed" target="_blank"
                      
  title="{xen:phrase rss_feed_for_x, 'title={$xenOptions.boardTitle}'}">{xen:phrase rss}</a></li>
              </
  xen:hook>
              </
  ul>
              </
  li>
              </
  ul>
           
              <
  xen:if is="{$debugMode}">
                  <
  xen:if hascontent="true">
                      <
  dl class="pairsInline debugInfo" title="{$controllerName}-&gt;{$controllerAction}{xen:if $viewName, ' ({$viewName})'}">
                      <
  xen:contentcheck>
                          <
  xen:if is="{$page_time}"><dt>{xen:phrase timing}:</dt> <dd><a href="{$debug_url}rel="nofollow">{xen:phrase x_seconds'time={xen:number $page_time, 4}'}</a></dd></xen:if>
                          <
  xen:if is="{$memory_usage}"><dt>{xen:phrase memory}:</dt> <dd>{xen:phrase x_mb'size={xen:number {xen:calc "{$memory_usage} / 1024 / 1024"}, 3}'}</dd></xen:if>
                          <
  xen:if is="{$db_queries}"><dt>{xen:phrase db_queries}:</dt> <dd>{xen:number {$db_queries}}</dd></xen:if>
                      </
  xen:contentcheck>
                      </
  dl>
                  </
  xen:if>
              </
  xen:if>
           
              <
  span class="helper"></span>
          </
  div>
      </
  div
  </
  div>
  </
  xen:hook>
  Kế đó, các bạn sửa toàn bộ nội dung trong template Footer.css bằng đoạn code:
  PHP:
  .footer .pageContent
  {
      @
  property "footer";
      
  font-size12px;
      
  overflowhidden;
      
  zoom1;
      @
  property "/footer";
  }
      
  footer,
      .
  footer a,
      .
  footer a:visited
      
  {
          @
  property "footerLink";
          
  color: @textCtrlBackground;
          @
  property "/footerLink";
      }
   
      .
  footerLegal a
      
  {
          
  color: @contentBackground;
      }
       
          .
  footerLegal a:hover,
          .
  footerLegal a:active,
          .
  footer a:hover,
          .
  footer a:active
          
  {
              @
  property "footerLinkHover";

              @
  property "/footerLinkHover";
          }

      .
  footer .choosers
      
  {
          @
  property "footerLeftBlock";
          
  padding-left5px;
          
  floatleft;
          
  overflowhidden;
          
  zoom1;
          @
  property "/footerLeftBlock";
      }
   
          .
  footer .choosers dt
          
  {
              
  displaynone;
          }
       
          .
  footer .choosers dd
          
  {
              
  floatleft;
              <
  xen:if is="{$pageIsRtl}">*displayinline; *floatnone; *zoom1;</xen:if>
          }
       
      .
  footerLinks
      
  {
          @
  property "footerRightBlock";
          
  padding-right5px;
          
  floatright;
          
  overflowhidden;
          
  zoom1;
          @
  property "/footerRightBlock";
      }
   
          .
  footerLinks li
          
  {
              
  floatleft;
              <
  xen:if is="{$pageIsRtl}">*displayinline; *floatnone; *zoom1;</xen:if>
          }
       
              .
  footerLinks a.globalFeed
              
  {
                  
  width14px;
                  
  height14px;
                  
  displayblock;
                  
  text-indent: -9999px;
                  
  white-spacenowrap;
                  
  backgroundurl('@imagePath/xenforo/xenforo-ui-sprite.png'no-repeat -112px -16px;
                  
  padding0;
                  
  /*margin: 5px;*/
              
  }

  .
  footerLegal .pageContent
  {
      
  font-size12px;
      
  overflowhiddenzoom1;
      
  padding10px 5px;
      
  text-aligncenter;
  }
   
      
  #copyright
      
  {
          
  floatleft;
      }
   
      
  #legal
      
  {
          
  floatright;
      }
   
          
  #legal li
          
  {
              
  floatleft;
              <
  xen:if is="{$pageIsRtl}">*displayinline; *floatnone; *zoom1;</xen:if>
          }

  <
  xen:if is="@enableResponsive">
  @
  media (max-width:@maxResponsiveMediumWidth)
  {
      .
  Responsive .footerLinks a.globalFeed,
      .
  Responsive .footerLinks a.topLink,
      .
  Responsive .footerLinks a.homeLink
      
  {
          
  displaynone;
      }

      .
  Responsive .footerLegal .debugInfo
      
  {
          
  clearboth;
      }
  }

  @
  media (max-width:@maxResponsiveNarrowWidth)
  {
      .
  Responsive #copyright span
      
  {
          
  displaynone;
      }
  }
  </
  xen:if>
  Bước cuối cùng, các bạn thêm vào template Extra.css đoạn code:
  PHP:
  /* Extra Footer */
  footer
  {
      
  background-color: @primaryMedium;
  }

  .
  footer
  {
      
  line-height18px;
      
  border-top2px solid @pageBackground;
  }

  .
  footer .pageContent

      
  padding20px 10px;
  }

  .
  footer h3
  {
      
  padding10px 0;
      
  margin-bottom5px;
      
  font-size15px;
      
  font-weight600;
      
  color: @contentBackground;
  }

  .
  footerBlock
  {
      
  font-size13px;
      
  floatleft;
  }

  .
  footerBlock div
  {
      
  padding:0 10px
      
  box-sizingborder-box;
  }

  .
  footerBlock:first-child div
  {
      
  padding-left0;
  }

  .
  footerBlock:last-child div
  {
      
  padding-right0;
  }

  .
  footerBlock1
  {
      
  width34%;
  }

  .
  footerBlock1 .social
  {
      
  padding-top20px;
  }

  .
  footerBlock1 .social a
  {
      
  margin-right3%;
      
  displayinline-block;
  }

  .
  footerBlock2,
  .
  footerBlock4
  {
      
  width22%;
  }

  .
  footerBlock4 ul li
  {
      
  margin-bottom6px;
  }

  .
  footerBlock4 ul li .fa
  {
      
  margin-right5px;
  }

  /********** FooterLegal ***********/

  .footerLegal
  {
      
  background-colorrgba(0,0,0,0.4);
  }

  .
  footerLegal .pageContent
  {
      
  padding:10px;
  }

  .
  footerLegal .fa
  {
      
  font-size18px;
  }

  .
  footerLegal #legal li  a
  {
      
  margin-left10px;
  }

  .
  footerLinks a.globalFeed
  {
      
  margin0;
  }

  .
  footerLegal #BRCopyright .muted .concealed
  {
      
  color: @faintTextColor !important;
  }

  <
  xen:if is="@enableResponsive">
  @
  media (max-width:@nonResponsiveMinWidth)
  {
      .
  Responsive .pairsInline.debugInfo
      
  {
          
  displaynone;
      }
  }
  @
  media (max-width:@maxResponsiveWideWidth)
  {
      .
  Responsive #copyright
      
  {
          
  floatnone;
      }
   
      .
  Responsive #legal
      
  {
          
  floatnone;
          
  displayinline-block;
      }
   
      .
  Responsive #legal>li
      
  {
      }
   
      .
  Responsive .footerBlock1
      
  {
          
  width100%;
          
  floatnone;
          
  displayinline-block;
          
  text-alignjustify;
      }
   
      .
  Responsive .footerBlock2,
      .
  Responsive .footerBlock4
      
  {
          
  width33%;
      }
   
  }
  @
  media (max-width:@maxResponsiveMediumWidth)
  {
      .
  Responsive #BRCopyright
      
  {
          
  floatnone !important;
      }
   
  }
  @
  media (max-width:@maxResponsiveNarrowWidth)
  {
      .
  Responsive .footerBlock2,
      .
  Responsive .footerBlock4
      
  {
          
  floatnone;
          
  width90%;
          
  marginauto
          
  text-aligncenter;
          
  margin-top10px;
      }
   
      .
  Responsive .footerBlock1 h3
      
  {
          
  text-aligncenter;
      }

      .
  Responsive #legal li
      
  {
          
  displayinline-block;
          
  floatnone;
          
  vertical-alignmiddle;
      }
   
      .
  Responsive .footerBlock1 .social a
      
  {
          
  margin-right2%;
      }
   
  }
  </
  xen:if>
  Lưu lại và tận hưởng thành quả.
  Lưu ý, các bạn có thể chỉnh sửa lại màu sắc và nội dung Footer sao cho phù hợp với diễn đàn của các bạn.
  Cám ơn mọi người đã theo dõi. Chúc thành công !
   
  Quan tâm nhiều
  Tags:
  tqhuy, tranthanh, PVS and 2 others like this.
 2. tuannt

  tuannt Thượng Đế

  Tham gia:
  07/04/2015
  Bài viết:
  245
  Đã được thích:
  138
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  cái này code responsive chưa bạn, vì một số code footer trên pc thì ok, còn mobile thì ko chuẩn
   
 3. NDK

  NDK Cộng Sự Đắc Lực

  Tham gia:
  16/03/2015
  Bài viết:
  575
  Đã được thích:
  532
  Điểm thành tích:
  93
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  SEO Executive
  Nơi ở:
  TP.HCM
  Thím đã cài đặt thử chưa ?
   
 4. KenLilBoiz

  KenLilBoiz CEO DAWEBZ Chuyên Gia Dịch Vụ Trực Tuyến

  Tham gia:
  05/08/2015
  Bài viết:
  351
  Đã được thích:
  345
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Search Engine Marketing
  Nơi ở:
  hà nội
  thím nhìn thế này mà thím còn hỏi đến bó chiêu
  HTML:
  <xen:if is="@enableResponsive">
   
 5. tuannt

  tuannt Thượng Đế

  Tham gia:
  07/04/2015
  Bài viết:
  245
  Đã được thích:
  138
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Mã:
  Các bạn cần tải file hình các icon Social vào thư mục Styles--Style của bạn:
  hi đã add thử rồi, nhưng cho mình hỏi đường dẫn icon up vào thư mục nào vậy bác, bên mình chỗ contact us chưa xuất hiện các icon
   
 6. NDK

  NDK Cộng Sự Đắc Lực

  Tham gia:
  16/03/2015
  Bài viết:
  575
  Đã được thích:
  532
  Điểm thành tích:
  93
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  SEO Executive
  Nơi ở:
  TP.HCM
  Up theo đường dẫn : Styles-->Styles đang dùng
   
 7. NDK

  NDK Cộng Sự Đắc Lực

  Tham gia:
  16/03/2015
  Bài viết:
  575
  Đã được thích:
  532
  Điểm thành tích:
  93
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  SEO Executive
  Nơi ở:
  TP.HCM
  @tuannguyenseo
  Bác để lại câu châm ngôn thật tuyệt vời.
  Đồng cảnh ngộ T_T
   
 8. kamchatka

  kamchatka Thượng Đế

  Tham gia:
  14/04/2015
  Bài viết:
  250
  Đã được thích:
  158
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Bán hàng rong
  Nơi ở:
  Nha Trang
  icon mxh thì up theo path thôi còn bên contact us thì là fort awesome mà
   
 9. Kem

  Kem Thượng Đế

  Tham gia:
  31/12/2015
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  20
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  vungtau
  @PVS cho em hỏi muốn thêm Font Awesome vô cái Contact us thì thay css sao ạ?
  ____________________
  Update: đã làm dc, sr đã tag PVS vô :D
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/01/2016
 10. tqhuy

  tqhuy Thượng Đế

  Tham gia:
  30/05/2017
  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Cái này đẹp quá bác. Đang cần. Thank bác @Ái Nhi
   
 11. tqhuy

  tqhuy Thượng Đế

  Tham gia:
  30/05/2017
  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Up theo đường dẫn : Styles-->Styles đang dùng là thế nào bác @Ái Nhi ơi. Mình vào đến đấy nhưng ko biết up ảnh thế nào
  upload_2017-8-23_14-57-20.png
   
 12. NDK

  NDK Cộng Sự Đắc Lực

  Tham gia:
  16/03/2015
  Bài viết:
  575
  Đã được thích:
  532
  Điểm thành tích:
  93
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  SEO Executive
  Nơi ở:
  TP.HCM
  Ý mình là up folder có tên extra vào thư mục chứa Style của bạn đang dùng đó. Ví dụ như bạn dùng syle Default thì đường dẫn là : /Styles--Default/extra
   
 13. tqhuy

  tqhuy Thượng Đế

  Tham gia:
  30/05/2017
  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam

Chia sẻ trang này

Đang tải...