Addon 2x Ad Below Post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,770
Được Like
8,422
Ad Below Post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.3

Hiển thị quảng cáo bên dưới các bài viết đã chọn.

pic001.jpg

Quảng cáo bên dưới bài đầu tiên

pic002.jpg

Trang Option

pic003.jpg

Code template

pic004.jpg

User group permissions
Thiết lập:
  • Chỉnh sửa template andy_adbelowpost và cập nhật code AdSense bằng code của bạn.
  • Đặt quyền của nhóm người dùng thích hợp thành Yes.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-AdBelowPost-1.3.zip
    15.6 KB · Lượt xem: 11

Top Bottom