Add usergroups to Staff online now - Thêm các usergroup vào Staff online now

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
15,961
Được Like
12,454
Add usergroups to Staff online now - Thêm các usergroup vào Staff online now

Mô tả: Bạn có thể thêm vào nhóm người dùng đến sidebar "staff online now" mà không cho họ permissions hoặc quyền quản trị.

!!!CHÚ Ý!!!:

Nó hoạt động với các nhóm người dùng primary và secondary

Hướng dẫn:
 1. Vào template "sidebar_online_users"
 2. Tìm:
  Mã:
  <xen:if is="{$user.is_moderator} OR {$user.is_admin}">
 3. Thêm ngay vào sau:
  Mã:
   OR {$user.user_group_id} == 7 OR {$user.user_group_id} == 15 OR {$user.user_group_id} == 5
 4. Thay id group thành id group trên trang của bạn.
Khi bạn đã hoàn thành, nó sẽ như thế này:
Mã:
<xen:if is="{$user.is_moderator} OR {$user.is_admin} OR {$user.user_group_id} == 7 OR {$user.user_group_id} == 15 OR {$user.user_group_id} == 5">

Cho secondary user groups:
Làm lại các bước 1-4, nhưng bạn phải sử dụng mã này:
Mã:
{$user.secondary_group_ids} == 19

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

topsoaica

Private
Tham gia
07/08/2017
Bài viết
4
Được Like
2
cho mình hỏi code của mình thế này tìm hoài ko đc
bạn code fix dùm mình đc ko

Mã:
/* sidebar structural elements */

.mainContainer
{
   float: left;
   margin-right: -{xen:calc 'intval(@sidebar.width) + 10'}px;
   width: 100%;
}

  .mainContent
  {
    margin-right: {xen:calc 'intval(@sidebar.width) + 10'}px;
  }

.sidebar
{
  float: right;
  @property "sidebar";
  font-size: 11px;
  width: 250px;
  @property "/sidebar";
}/* visitor panel */

.sidebar .visitorPanel
{
  overflow: hidden; zoom: 1;
}

  .sidebar .visitorPanel h2 .muted
  {
    display: none;
  }

  .sidebar .visitorPanel .avatar
  {
    @property "visitorPanelAvatar";
    margin-right: 5px;
    float: left;
    @property "/visitorPanelAvatar";
    
    width: auto;
    height: auto;
  }
  
    .sidebar .visitorPanel .avatar img
    {
      width: @visitorPanelAvatar.width;
      height: @visitorPanelAvatar.height;
    }
  
  .sidebar .visitorPanel .username
  {
    @property "visitorPanelUsername";
    font-weight: bold;
    font-size: 11pt;
    @property "/visitorPanelUsername";
  }
  
  .sidebar .visitorPanel .stats
  {
    @property "visitorPanelStats";
    margin-top: 2px;
    @property "/visitorPanelStats";
  }
  
  .sidebar .visitorPanel .stats .pairsJustified
  {
    line-height: normal;
  }

  
/* generic sidebar blocks */
    
.sidebar .section .primaryContent  h3,
.sidebar .section .secondaryContent h3,
.profilePage .mast .section.infoBlock h3
{
  @property "sidebarBlockHeading";
  font-size: 12pt;
  color: @primaryLight;
  padding-bottom: 2px;
  margin-bottom: 5px;
  border-bottom: 1px solid @primaryLighterStill;
  @property "/sidebarBlockHeading";
}

.sidebar .section .primaryContent  h3 a,
.sidebar .section .secondaryContent h3 a
{
  @property "sidebarBlockHeading.font";
  font-size: 12pt;
  color: @primaryLight;
  @property "/sidebarBlockHeading.font";
}

.sidebar .section .secondaryContent .footnote,
.sidebar .section .secondaryContent .minorHeading
{
  @property "sidebarBlockFootnote";
  color: @primaryLight;
  margin-top: 5px;
  @property "/sidebarBlockFootnote";
}

  .sidebar .section .secondaryContent .minorHeading a
  {
    color: @sidebarBlockFootnote.color;
  }
/* list of users with 32px avatars, username and user title */

.sidebar .avatarList li
{
  @property "sidebarAvatarListItem";
  margin: 5px 0;
  overflow: hidden;
  zoom: 1;
  @property "/sidebarAvatarListItem";
}

  .sidebar .avatarList .avatar
  {
    @property "sidebarAvatarListAvatar";
    margin-right: 5px;
    float: left;
    width: 32px;
    height: 32px;
    @property "/sidebarAvatarListAvatar";
    
    width: auto;
    height: auto;
  }
    
  .sidebar .avatarList .avatar img
  {
    width: @sidebarAvatarListAvatar.width;
    height: @sidebarAvatarListAvatar.height;
  }
  
  .sidebar .avatarList .username
  {
    @property "sidebarAvatarListUsername";
    font-size: 11pt;
    margin-top: 2px;
    display: block;
    @property "/sidebarAvatarListUsername";
  }
  
  .sidebar .avatarList .userTitle
  {
    @property "sidebarAvatarListUserTitle";
    color: @mutedTextColor;
    @property "/sidebarAvatarListUserTitle";
  }

/* list of users */

.sidebar .userList
{
}

  .sidebar .userList .username
  {
    @property "sidebarUserListUsername";
    font-size: 11px;
    @property "/sidebarUserListUsername";
  }

  .sidebar .userList .username.invisible
  {
    @property "sidebarUserListUsernameInvisible";
    color: @primaryLightish;
    @property "/sidebarUserListUsernameInvisible";
  }
  
  .sidebar .userList .username.followed
  {
    @property "sidebarUserListUsernameFollowed";

    @property "/sidebarUserListUsernameFollowed";
  }

  .sidebar .userList .moreLink
  {
    display: block;
  }
  
  
  
  
/* people you follow online now */

.followedOnline
{
  @property "sidebarFollowedUsers";
  margin-top: 3px;
  margin-bottom: -5px;
  overflow: hidden;
  zoom: 1;
  @property "/sidebarFollowedUsers";
}

.followedOnline li
{
  @property "sidebarFollowedUsersItem";
  margin-right: 5px;
  margin-bottom: 5px;
  float: left;
  @property "/sidebarFollowedUsersItem";
}

  .followedOnline .avatar
  {
    @property "sidebarFollowedUsersAvatar";
    width: 32px;
    height: 32px;
    @property "/sidebarFollowedUsersAvatar";
    
    width: auto;
    height: auto;
  }
  
    .followedOnline .avatar img
    {
      width: @sidebarFollowedUsersAvatar.width;
      height: @sidebarFollowedUsersAvatar.height;
    }
  
  
  

  
  
/* call to action */

#SignupButton
{
  @property "signupButton";
  background-color: white;
  padding: 3px;
  margin: 10px 30px;
  border: 1px solid @secondaryLight;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
  line-height: 30px;
  box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2);
  display: block;
  cursor: pointer;
  height: 30px;
  @property "/signupButton";
}

  #SignupButton .inner
  {
    @property "signupButtonInner";
    font-weight: bold;
    font-size: 12pt;
    font-family: @button.font-family;
    color: @textCtrlBackground;
    background: @secondaryMedium url('@imagePath/xenforo/gradients/form-button-white-25px.png') repeat-x center -7px;
    border-radius: 4px;
    display: block;
    text-shadow: 0px 0px 3px rgba(0,0,0, 0.5);
    @property "/signupButtonInner";
  }
  
  #SignupButton:hover .inner
  {
    @property "signupButtonHover";
    text-decoration: none;
    background-color: @secondaryLight;
    @property "/signupButtonHover";
  }
  
  #SignupButton:active
  {
    @property "signupButtonActive";
    box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2);
    /*position: relative;
    top: 2px;*/
    @property "/signupButtonActive";
  }

<xen:if is="@enableResponsive">
@media (max-width:@maxResponsiveWideWidth)
{
  .Responsive .mainContainer
  {
     float: none;
     margin-right: 0;
     width: auto;
  }

    .Responsive .mainContent
    {
      margin-right: 0;
    }
  
  .Responsive .sidebar
  {
    float: none;
    margin: 0 auto;
  }

    .Responsive .sidebar .visitorPanel
    {
      display: none;
    }
}

@media (max-width:340px)
{
  .Responsive .sidebar
  {
    width: 100%;
  }
}
</xen:if>
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom