Tutorial 2x Addressbar Color

secpol

MasterCorporal
Vào template PAGE_CONTAINER tìm:
Mã:
<xf:include template="google_analytics" />

Chèn xuống bên dưới:
Mã:
  <!-- Chrome, Firefox OS and Opera -->
  <meta name="theme-color" content="rgb(24,88,134)">
  <!-- Windows Phone -->
  <meta name="msapplication-navbutton-color" content="rgb(24,88,134)">
  <meta name="msapplication-TileColor" content="rgb(24,88,134)">
  <!-- iOS Safari -->
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">

Note: Thay rgb(24,88,134) bằng mã màu bạn muốn hiển thị.

Demo:
2018-04-18-23-53-51~01.png
 
Sửa lần cuối:

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top