Help Ai hướng dẫn mình xóa chữ xenforo ngoài index google với

bitdoan

Private
Capture.PNG

PHP:
<title><xen:if is="{$title}">{xen:raw $title} | {$xenOptions.boardTitle}<xen:else />{$xenOptions.boardTitle}</xen:if></title>

Xóa cái này thì mất cái tê :((
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top