Addon [Bổ Sung] Bản Việt Hóa Đầy Đủ Cho Xenforo 1 và Xenforo 2 Bao Gồm Mods Plugin Và Giao Diện

Đây là hình ảnh plugin của add on xenforo 1:
qkyhZ7l.jpg

TMavU2I.jpg

còn đây là hình ảnh add on của xenforo 2:
b8m5pOA.jpg
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top