Styles cho hỏi lỗi này bị gì vậy An exception occurred: Call to undefined function ereg_replace() in /home/diee0263/public_html/library/XenForo/Link.php on l

sieuthigach

Thượng Đế
Tham gia
05/04/2020
Bài viết
14
Được Like
5
An exception occurred: Call to undefined function ereg_replace() in /home/diee0263/public_html/library/XenForo/Link.php on line 773

 1. XenForo_Link::getTitleForUrl() in XenForo/Link.php at line 720
 2. XenForo_Link::buildIntegerAndTitleUrlComponent() in XenForo/Link.php at line 659
 3. XenForo_Link::buildBasicLinkWithIntegerParam() in XenForo/Route/PrefixAdmin/Templates.php at line 31
 4. XenForo_Route_PrefixAdmin_Templates->buildLink() in XenForo/Link.php at line 377
 5. XenForo_Link::_buildLink() in XenForo/Link.php at line 207
 6. XenForo_Link::buildAdminLink() in XenForo/Template/Helper/Core.php at line 606
 7. XenForo_Template_Helper_Core::adminLink() in XenForo/Template/Abstract.php(279) : eval()'d code at line 100
 8. eval() in XenForo/Template/Abstract.php at line 279
 9. XenForo_Template_Abstract->_renderInternal() in XenForo/Template/Abstract.php at line 201
 10. XenForo_Template_Abstract->render() in XenForo/ViewRenderer/HtmlAdmin.php at line 140
 11. XenForo_ViewRenderer_HtmlAdmin->renderContainer() in XenForo/FrontController.php at line 662
 12. XenForo_FrontController->renderView() in XenForo/FrontController.php at line 176
 13. XenForo_FrontController->run() in /home/diee0263/public_html/admin.php at line 13
 

sieuthigach

Thượng Đế
Tham gia
05/04/2020
Bài viết
14
Được Like
5
3.PNG
 

sieuthigach

Thượng Đế
Tham gia
05/04/2020
Bài viết
14
Được Like
5
đã sửa file link.php về ban đầu và cài addon url không dấu. nhưng vẫn còn lỗi này chưa xong
77.PNG
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom