Styles cho mình hỏi lỗi gì vậy library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php on line 333

nhuttran913

Thượng Đế
Tham gia
18/03/2017
Bài viết
80
Được Like
21
An exception occurred: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /home/diee0263/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php on line 333

 1. Zend_Db_Adapter_Mysqli->_connect() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 315
 2. Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection() in XenForo/Application.php at line 730
 3. XenForo_Application->loadDb()
 4. call_user_func_array() in XenForo/Application.php at line 973
 5. XenForo_Application->lazyLoad() in XenForo/Application.php at line 1004
 6. XenForo_Application::get() in XenForo/Application.php at line 1632
 7. XenForo_Application::getDb() in XenForo/Model.php at line 161
 8. XenForo_Model->_getDb() in XenForo/Model/DataRegistry.php at line 138
 9. XenForo_Model_DataRegistry->_getMultiFromDb() in XenForo/Model/DataRegistry.php at line 97
 10. XenForo_Model_DataRegistry->getMulti() in XenForo/Dependencies/Abstract.php at line 147
 11. XenForo_Dependencies_Abstract->preLoadData() in XenForo/FrontController.php at line 127
 12. XenForo_FrontController->run() in /home/diee0263/public_html/index.php at line 13
 
 • Like
Reactions: THB

nhuttran913

Thượng Đế
Tham gia
18/03/2017
Bài viết
80
Được Like
21
lỗi hình
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.PNG

đang trước h chưa bị gì hết, mới hôm nay
 
 • Like
Reactions: THB

nhuttran913

Thượng Đế
Tham gia
18/03/2017
Bài viết
80
Được Like
21
minh mua bên mất bảo : gói hosting 3
hoting.PNG


mà thường xuyên không vào được, hay bị mẫy lỗi như thế này
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom