Addon 2x Country Flags by IP Address - Cờ quốc gia xác định bởi địa chỉ IP cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Country Flags by IP Address - Cờ quốc gia xác định bởi địa chỉ IP cho XenForo 2 2.1.4

Cho thấy cờ tổ quốc của thành viên của bạn đang ở dựa trên địa chỉ IP hiện tại của họ.

Addon này sử dụng cơ sở dữ liệu MaxMind's GeoLite2-Country và MaxMind's DB Reader. Addon này không đòi hỏi mod_geoip được cài đặt trên máy chủ của bạn.

Tính năng:
 • Làm việc với cả hai giao thức địa chỉ IP IPv4 và IPv6
 • Thiết lập cho user groups có thể xem cờ
 • Chọn nơi những lá cờ được hiển thị.
 • Cập nhật cơ sở dữ liệu tự động
THAY ĐỔI TỪ VERSION XF 1.x
Flag view permission không còn trong tùy chọn add-on nữa, chúng nằm trong user/user group permission.

YÊU CẦU:
cURL phải được cài đặt trên máy chủ để cập nhật cơ sở dữ liệu GeoLite.
BC Math cho PHP phải được cài đặt trên máy chủ và PHP phải được cấu hình để sử dụng BC Math.

01.png 07.png 02.png 03.png 04.png 05.png 06.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Snog-Flags-2.0.0.zip
  98.2 KB · Lượt xem: 8
 • Snog-Flags-2.0.1.zip
  98.5 KB · Lượt xem: 16
 • Snog-Flags-2.0.2.zip
  99.4 KB · Lượt xem: 13
 • Snog-Flags-2.0.3.zip
  73.5 KB · Lượt xem: 10
 • Snog-Flags-2.0.4.zip
  73.6 KB · Lượt xem: 10
 • Snog-Flags-2.0.5.zip
  74.8 KB · Lượt xem: 9
 • Snog-Flags-2.0.6.zip
  75 KB · Lượt xem: 9
 • Snog-Flags-2.0.7.1.zip
  75.1 KB · Lượt xem: 9
 • Snog-Flags-2.0.8.zip
  76.5 KB · Lượt xem: 12
 • Snog-Flags-2.0.9.zip
  76.8 KB · Lượt xem: 14
 • Snog-Flags-2.0.10.zip
  112.6 KB · Lượt xem: 12
 • Snog-Flags-2.0.11.1.zip
  82.8 KB · Lượt xem: 9
 • Snog-Flags-2.0.12.zip
  82.9 KB · Lượt xem: 25
 • Snog-Flags-2.1.0.zip
  83.3 KB · Lượt xem: 10
 • Snog-Flags-2.1.1.zip
  82.5 KB · Lượt xem: 10
 • Snog-Flags-2.1.2.zip
  82.6 KB · Lượt xem: 8
 • Snog-Flags-2.1.3.zip
  82.6 KB · Lượt xem: 25
 • Snog-Flags-2.1.4.zip
  83 KB · Lượt xem: 38

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.7.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.8
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.9
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.10
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.11.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.12
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.1.4
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom