Addon 2x [cXF] Thread snippet - Đoạn trích chủ đề XenForo 2 1.1.1

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[cXF] Thread snippet - Đoạn trích chủ đề XenForo 2 1.1.1

Hiển thị đoạn trích chủ đề hoặc bản xem trước chủ đề trên trang forum view và what's new với một số tính năng bổ sung.

Tính năng:
 • hiển thị đoạn trích chủ đề trong danh sách chủ đề của forum view
 • hiển thị đoạn trích chủ đề trên trang what's new
 • hiển thị đoạn trích chủ đề trên widget New posts (chế độ xem đơn giản)
 • hiển thị đoạn trích chủ đề trên widget New threads (chế độ xem đơn giản)
 • đặt độ dài đoạn trích cho từng vị trí riêng lẻ
 • hiển thị bài đăng đầu tiên hoặc cuối cùng trong đoạn trích chủ đề
 • xóa BBcide khỏi đoạn trích
 • tạo kiểu đoạn trích trong style properties
 • đặt chiều rộng trang để đoạn trích hiển thị hoặc ẩn (ví dụ: ẩn đoạn trích trên thiết bị di động)
Screenshot 2020-01-13 at 20.04.35.pngScreenshot 2020-01-13 at 20.12.25.pngScreenshot 2020-01-13 at 20.12.36.pngts_new_posts.pngts_new_threads.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • BassMan-ThreadSnippet-1.1.1.zip
  20.2 KB · Lượt xem: 15

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top