Addon 2x [CZ] Favicon Notification Badge - Huy hiệu thông báo Favicon cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[CZ] Favicon Notification Badge - Huy hiệu thông báo Favicon cho XenForo 2 1.0.1 PL1

Thêm huy hiệu vào favicon của Xenforo bằng favico.js từ Miroslav Magda.

Tính năng:
có thể chọn các tùy chọn sau:
  • Position (Vị trí)
  • Animation (Hoạt ảnh)
  • Badge-type (Loại huy hiệu)
Cũng có thể thay đổi màu sắc. Điều này được thực hiện dưới dạng Style-Property
  • Background-Color
  • Font-Color
fav_1.PNG fav_2.PNG fav_3.PNG fav_4.PNG fav_options.PNG fav_styleProps.PNG
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • CZ-FaviconNotify-1.0.1 PL1.zip
    20.4 KB · Lượt xem: 21

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top