Đánh giá forum điện máy Cao Hùng

Võ Đình Nghĩa

Chết Yểu
Thông tin:
  • Mã nguồn: xenforo 1.5
  • Addon: 5
  • Theme Default (edit)
  • Hỗ trợ Responsive
  • Code chuẩn SEO
Demo: http://demo.vdncorp.com

12108753_685507044919872_4315904273255600588_n.jpg
 

ptvinhdtk

MasterCorporal
cais silde hình ảnh to đùng ở trên. làm sao cài vạy thớt
Đây này copy
<head>
<script defer src="../styles/default/xenforo/js/jquery.flexslider.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="../styles/default/xenforo/css/flexslider.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css" />
<script type="text/javascript">
$(function(){
SyntaxHighlighter.all();
});
$(window).load(function(){
$('.flexslider').flexslider({
animation: "slide",
start: function(slider){
$('body').removeClass('loading');
}
});
});
</script>
</head>
<div class="flexslider">
<ul class="slides">
<li>
<img src="../styles/default/xenforo/slider-1.png" />
</li>
<li>
<img src="../styles/default/xenforo/slider-1.png" />
</li>
<li>
<img src="../styles/default/xenforo/slider-1.png" />
</li>
<li>
<img src="../styles/default/xenforo/slider-1.png" />
</li>
</ul>
</div>
 

Võ Đình Nghĩa

Chết Yểu
Đây này copy
<head>
<script defer src="../styles/default/xenforo/js/jquery.flexslider.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="../styles/default/xenforo/css/flexslider.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css" />
<script type="text/javascript">
$(function(){
SyntaxHighlighter.all();
});
$(window).load(function(){
$('.flexslider').flexslider({
animation: "slide",
start: function(slider){
$('body').removeClass('loading');
}
});
});
</script>
</head>
<div class="flexslider">
<ul class="slides">
<li>
<img src="../styles/default/xenforo/slider-1.png" />
</li>
<li>
<img src="../styles/default/xenforo/slider-1.png" />
</li>
<li>
<img src="../styles/default/xenforo/slider-1.png" />
</li>
<li>
<img src="../styles/default/xenforo/slider-1.png" />
</li>
</ul>
</div>
Chính xác
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top