Addon 2x [DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
15,966
Được Like
12,454
[DBTech] DragonByte Mail - Tích hợp DragonByte Mail cho XenForo 2 4.6.2

DragonByte Mail là một mod danh sách gửi mail chuyên nghiệp với các tính năng quản lý đăng ký nâng cao. Ngoài ra, nó có một tính năng là làm nổi bật các chủ đề phổ biến nhất của bạn.

Công dụng
DragonByte Mail là giải pháp hoàn hảo cho bất kỳ diễn đàn nào muốn gửi mail số lượng lớn đến người dùng trong danh sách mail. Nó cho phép quản trị viên và người dùng có quyền truy cập chi tiết vào các đăng ký và cũng gửi các bản tin tự động với các thuật toán mạnh mẽ để xác định nội dung phổ biến.

Các tính năng chính:
 • Phân tích dữ liệu thu thập
 • Bản tin tự động
 • Tạo liên kết "Unsubscribe" tự động
 • Lịch sử Mail
 • Quản lý đăng ký nâng cao
 • Xác nhận SMTP Email
 • Nhắc nhở không hoạt động
AdminCP

General Settings

 • Display Version Number
 • Include In "Details" Link
 • Affiliate ID
 • Enable Modification
 • Reason For Turning The Modification Off
 • Navbar Tab (Disabled / Left side of navbar / Right side of navbar with the Alert tab)
 • Enable Sign-Up Confirmation (users will need to confirm their subscription to the mailing list)
 • Enable Unsubscription Feedback
 • Inactivity Reminders
  • Enabled
  • Included user groups
  • Inactivity threshold (in days)
  • Email reminder repetitions (how many times to remind a user)
Mailing List Management
 • Create unlimited mailing lists with per-list usergroup permissions
 • Search for users to see whether they have subscribed or unsubscribed
 • Toggle users' subscription status
 • Custom "From" email
 • Choose whether to use the XenForo HTML wrapper or entirely custom HTML when sending this email - selecting Custom means you have complete control over the HTML in your email!
 • Optionally instantly send email (recommended only for test mailing lists) or using the XenForo Mail Queue system (recommended for public mailing lists)
 • Override SMTP settings per mailing list
 • Permissions:
  • Can Subscribe
  • Default Subscribed
  • Cannot View List
  • Can View List
  • Can Send Mail
  • Can Manage
  • Can View Stats
Digest Management [XenForo 1.5 / 2.0 / 2.1 only]
 • Configure an automated "Reader's Digest" of your most popular forum threads
 • Optionally only include public (guest-accessible) forums
 • Advanced sorting via a powerful algorithm
 • Limit the number of topics included
 • Choose sorting type if "Advanced Sorting" is disabled
 • Excluded Forums
Unsubscribe Feedback
 • When users unsubscribe from your mailing list, they will be asked for optional feedback
 • Add/Edit/Delete feedback options
Keyword Management
 • Users can optionally only receive manually sent mail that pertains to their interests, as defined by these keywords
 • Add/Edit/Delete keywords
Subscription Log
 • Whenever a user's subscription status changes, be it by them or an admin, it gets logged
 • Search the log using user name / start date / end date / log type
 • Paginated list of log entries
Inactive Users List
 • If a user has not been active on the forums for a while, DragonByte Mail will automatically email them asking them to come back
 • Search the list using user name
 • Paginated list of users
Maintenance
 • Rebuild "Default Subscribed" - If you have changed the "Default Subscribed" flag, or created a new mailing list, you can run this action to subscribe your users.
 • Mass Unsubscribe Users - This action lets you unsubscribe all users from one or more usergroup(s) from one or more mailing list(s) simultaneously.
SMTP Validation
 • Email addresses are automatically validated to check for defunct mail servers or potentially bounced mail
 • Manually validate addresses via CLI by running php cmd.php dbtech-mail:validate-emails <numEmails> (where <numEmails> is the number of email addresses you wish to validate).
 • Browsable log of all validation results
 • Email addresses are re-validated every six months
Front-End

Mailing List Directory

 • List all mailing lists
 • Links to send mail / view mail history / manage keyword subscriptions / (un)subscribe
 • Unsubscription stats
Send Mail
 • If you are using XenForo's HTML wrapper; uses the forum editor to enter the content
 • If you are using custom HTML; offers Plain Text and HTML text areas to enter your content separately
 • Replacement variables allow you to address the user directly with their user name & more
 • Uses XenForo's Mail Queue system to avoid overloading servers / avoid "maximum mails per hour" server restrictions
 • One-click unsubscribe without needing to be logged in
Mail History
 • Displays a list of all mail from that mailing list
 • View the mail in full HTML
 • Unsubscription stats per-email

360.png361.png362.png363.png364.png365.png366.png367.png368.png369.png370.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • [DBTech] DragonByte Mail 4.6.2.zip
  221.4 KB · Lượt xem: 18

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom