Tutorial 2x Donation Button for Resources - Thêm nút Donation vào Resources cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Donation Button for Resources - Thêm nút Donation vào Resources cho XenForo 2

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một nút Donation vào Resources của bạn kết hợp với custom fields.

c-X3c1tVTuuQ1j-9m5eYug.png

1. Tạo một custom field mới:
Nếu không có custom field mới, điều này sẽ không làm việc.
Đảm bảo sao chép chính xác các tùy chọn sau khi tạo custom field mới.
 • Field ID: donation_btn
 • Field type: Single-line text box
 • Value match requirements: URL
Bất kỳ tùy chọn khác có thể được điền theo cách bạn muốn.
Một khi bạn đã xong, hãy lưu lại nó.

2. Chỉnh sửa template

Nếu bạn muốn sử dụng biểu tượng trái tim như demo, bạn cần sửa đổi một template.
Appearance -> Templates -> core_button.less

Tại dòng 136 thêm snippet sau: &--donate { .m-buttonIcon(@fa-var-heart, 1em); }
Xong thì lưu lại.

Bây giờ sẽ thêm nút Donation:
Trong ACP, vào Appearance -> Templates -> AddOn: Resource Manager
Tìm template xfrm_resource_view và mở nó.
Tại dòng 223 đằng sau <xf:contentcheck>, dán đoạn code snippet này:
Mã:
                <xf:if is="$resource.custom_fields.donation_btn">
                  <xf:button href="{$resource.custom_fields.donation_btn}" class="button--cta button--icon button--icon--donate button--fullWidth" target="_blank">Donate</xf:button>
                </xf:if>

Vậy là xong, bây giờ bạn có một nút Donation tuỳ chỉnh trong các Resource.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom