Hướng dẫn Dùng web server apache để cấu hình và sử dụng SSI (Server Side Includes)

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,827
Được Like
11,118
Dùng web server apache để cấu hình và sử dụng SSI (Server Side Includes)

SSI là gì?
SSI là viết tắt của server side include, là các chỉ thị được đặt trong trang nội dung tĩnh như HTML và được thiết lập trên web server, giúp tạo ra nội dung động trong tập tin tĩnh như HTML. Để thiết lập trên web server apache bạn có thể cấu hình trên file httpd.conf hoặc cấu hình trong tập tin .htaccess, bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình bằng htaccess.

Trong file htaccess bạn thêm vào 2 dòng sau:
Mã:
AddType text/html .html
AddHandler server-parsed .html

Bây giờ bạn có thể làm một ví dụ nhỏ, giả sử bạn có 3 tập tin HTML như sau:

header.html
Mã:
<html>
<head>
 <title>Su dung va cau hinh SSI</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"/>
</head>
header.hmtl
<body>
 <div id="wrap">
  <div id="header">
  <h1>Phần tiêu đề</h1>
  </div> <!-- #header -->

content.html
Mã:
<div id="content">
 <p>Phần nội dung</p>
</div> <!-- #content -->

footer.html
Mã:
  <div id="footer">
   <i>Phần footer</i>
  </div> <!-- #footer -->
 </div> <!-- #wrap -->
</body>
</html>

Bây giờ bạn sẽ inlude các tập tin trên trong vào file index.html
Mã:
<!--#include virtual="header.html" -->
<!--#include virtual="content.html" -->
<!--#include virtual="footer.html" -->

Các tập tin đã được inlude và hiển thị trên trang index như thể bạn đang dùng PHP

Cú pháp căn bản của SSI được định dạng như chú thích trong HTML nếu web server của bạn không cho phép SSI thì nó sẽ hiển thị như một chú thích trong HTML
Mã:
<!--#element attribute=value attribute=value ... -->

Ví dụ đầu tiên với inlude chúng ta có 2 thuộc tính có thể dùng là "virtual" và "file", điểm khác nhau trong việc sử dụng 2 thuộc tính này là "virtual" có liên quan đến thư mục gốc còn "file" liên quan đến thư mục hiện thời của tập tin.

Ví dụ để xuất ngày tháng hiện tại
Mã:
<!--#echo var="DATE_LOCAL" -->

Cấu hình ngày tháng hiện tại
Mã:
<!--#config timefmt="%A %B %d, %Y" -->
<!--#echo var="DATE_LOCAL" -->

Tạo biến và xuất giá trị của biến
Mã:
<!--#set var="name" value="Rich" --><!--#echo var="name" -->

Xuất một số biến đặc biệt của http
Mã:
<!--#echo var="HTTP_USER_AGENT" -->

Để tìm hiểu thêm bạn có thể tham khảo tại wikipedia.org, httpd.apache.org, w3.org

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: sothichweb.com​
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom