Addon 2x Duplicate account check - Kiểm tra tài khoản trùng lặp cho XenForo 2 2.7

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,752
Được Like
8,395
Duplicate account check - Kiểm tra tài khoản trùng lặp cho XenForo 2 2.7

Kiểm tra đăng ký mới cho các tài khoản trùng lặp.

Nếu đăng ký mới được phát hiện có cùng IP và tác nhân người dùng với thành viên đã đăng nhập trong 24 giờ qua, quản trị viên sẽ nhận được email cho biết khả năng có tài khoản trùng lặp.

pic001.jpg

Email

pic002.jpg

Option
Tính năng:
  • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng duplicateaccountcheck_ để thuận tiện cho bạn.
Thiết lập:
  • Đi tới trang tùy chọn và nhập trường "Email to username".
Thay đổi cơ sở dữ liệu:
  • Add-on này sẽ thêm một bảng có tên 'andy_duplicate_account_check' vào cơ sở dữ liệu của bạn.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-DuplicateAccountCheck-2.7.zip
    20.5 KB · Lượt xem: 4

Top Bottom