Addon 2x [EAE Add-ons] Conversation Tools - Công cụ cuộc trò chuyện XenForo 2 1.4.3

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
[EAE Add-ons] Conversation Tools - Công cụ cuộc trò chuyện XenForo 2 1.4.3

Add-on này cho phép quản trị viên có quyền thích hợp xem và xóa các cuộc trò chuyện của người dùng cũng như lược bỏ hàng loạt cuộc trò chuyện trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Add-on này hữu ích theo một số cách: để hiểu rõ hơn về một tin nhắn cuộc trò chuyện được báo cáo vì bạn có thể theo dõi chủ đề của cuộc trò chuyện, tìm các cuộc trò chuyện cũ đang hoạt động chỉ chiếm dung lượng hoặc để tìm và xóa các cuộc trò chuyện spam.

Options->Admin control panel:
 • Thay đổi liên kết trình duyệt xem tệp đính kèm
AdminCP->Content->EAE Conversation tools:
 • Tìm cuộc trò chuyện
 • Lược bỏ cuộc trò chuyện
Administrator permission:

- EAE Manage conversations

Tính năng:
 • Có thể đặt trình duyệt tệp đính kèm để sử dụng trình duyệt cuộc trò chuyện khi xem tệp đính kèm có thông báo cuộc trò chuyện loại nội dung. Cài đặt này bị bỏ qua nếu quản trị viên xem không có quyền EAE Manage conversations
 • Đã phân trang, đặt để tìm nạp 20 cuộc trò chuyện trên mỗi trang và 20 tin nhắn trò chuyện trên mỗi trang
 • Tìm các cuộc trò chuyện theo tên người dùng hoặc tiêu đề. Khi nào bằng tên người dùng, bạn có thể chọn bắt đầu bởi hoặc tất cả các cuộc trò chuyện
 • Từ trang tìm cuộc trò chuyện, bạn có thể xóa một cuộc trò chuyện hoặc các cuộc trò chuyện đã chọn (cửa sổ bật lên xác nhận sẽ xuất hiện). Nhấp vào tiêu đề cuộc trò chuyện để xem cuộc trò chuyện
 • BBCode được hỗ trợ khi xem các cuộc trò chuyện
 • Khi xem các cuộc trò chuyện, các tệp đính kèm được phân phát thông qua AdminCP. Lightbox được sử dụng để xem hình ảnh khi có thể, nếu không, việc xem hình ảnh hoạt động giống như trình duyệt tệp đính kèm
 • Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trò chuyện để loại bỏ các cuộc trò chuyện không có câu trả lời sau x ngày hoặc khi câu trả lời gần đây nhất là x ngày trước. Trước khi bạn thực sự có thể lược bỏ các cuộc trò chuyện, trước tiên sẽ trả về một số lượng để hiển thị số lượng cuộc trò chuyện mà bạn sắp xóa vĩnh viễn
 • Bạn có thể bao gồm các cuộc trò chuyện của người kiểm duyệt và quản trị viên khi lược bỏ. Mặc định được đặt để loại trừ các cuộc trò chuyện của họ. Nếu bạn chọn bao gồm các cuộc trò chuyện của người kiểm duyệt, các quản trị viên cũng là người kiểm duyệt sẽ bị loại trừ
 • Việc lược bỏ do nhân viên phụ trách công việc. Bạn có thể nhấn hủy trong khi lược bỏ, nhưng được cảnh báo rằng bạn có thể xóa một lượng lớn các cuộc trò chuyện nếu bạn quyết định thay đổi ý định của mình
Khi lược bỏ các cuộc trò chuyện, bạn có thể muốn đặt ngày thành một số cao và đếm trước khi tiếp tục. Giá trị mặc định được đặt thành 365 ngày. Lưu ý rằng add-on này có khả năng xóa tất cả các cuộc trò chuyện tùy thuộc vào cài đặt của bạn. Các cuộc trò chuyện đã xóa chỉ có thể được khôi phục từ một bản sao lưu, vì vậy hãy sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn trước.

Phrases:

- Tất cả bắt đầu bằng eae_cvstt_

Ảnh chụp màn hình:

conversation_browser.pngconversation_delete.pngconversation_option.pngconversation_prune_lastreplydate.pngconversation_prune_noreplies.pngconversation_prune_now.pngconversation_starter.pngconversation_title.pngconversation_view.pngconversations_pruned.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • EAEAddons-ConversationTools-1.4.3.zip
  52.9 KB · Lượt xem: 21

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom