Facebook, Twitter, Google và Steam trong Sidebar Visitor Panel 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Facebook, Twitter, Google và Steam trong Sidebar Visitor Panel 1.0

Sửa đổi template này làm cho chắc chắn rằng tất cả các nút đăng nhập mạng xã hội của bạn được đều nhau. Facebook, Twitter, Google và Steam, theo thứ tự, trong các template sidebar_visitor_panel, navigation_visitor_tab_link, account_wrapper, helper_login_form và login_bar_form của bạn.

Perquisites

Trang web của bạn nên được liên kết với Facebook. Nếu không, nhấp vào đây để tìm hiểu làm thế nào. Bạn cần TMS - Template Modification System, Social Network Authentication (Twitter, Google, VK.com) và Steam Authentication & Integration. Hướng dẫn này là một sự kết hợp của cả TMS và chỉnh sửa template.

auth1.jpg


auth2.jpg


auth3.jpg


auth4.jpg

Chỉ Dẫn (không có Steam)
1. Không cần phải tải về bất cứ điều gì, chỉ có điều kiện tiên quyết của bạn đã được cài đặt, không bao gồm mod Morgan's Steam.

2. Vào AdminCP/Appearance/Styles/Template Modifications
Create Template Modification: Social Sidebar Visitor Panel
Template: sidebar_visitor_panel
Thay thế chuỗi này:
Mã:
<div class="section loginButton">
  <div class="secondaryContent">
    <label for="LoginControl" id="SignupButton"><a href="{xen:link login}" class="inner">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase sign_up_now}, {xen:phrase log_in}}</a></label>

Bằng:
Mã:
<div class="section loginButton">
  <div class="secondaryContent">
    <label for="LoginControl" id="SignupButton"><a href="{xen:link login}" class="inner">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase sign_up_now}, {xen:phrase log_in}}</a></label>
<div align="center">
<xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}">
<li><a href="{xen:link register/facebook, '', 'reg=1'}" class="fbLogin"><span>{xen:phrase login_with_facebook}</span></a></li>
</xen:if>
<xen:if is="{$xenOptions.twitterConsumerKey}">
<li><a href="{xen:link register/twitter, '', 'reg=1'}" class="twitterLogin"><span>{xen:phrase social_login_with_twitter}</span></a></li>
</xen:if>
<xen:if is="{$xenOptions.googleAppId}">
<li><a href="{xen:link register/google, '', 'reg=1'}" class="googleLogin"><span>{xen:phrase social_login_with_google}</span></a></li>
</xen:if> </div>

Lưu lại và thoát.

Chỉ Dẫn (có Steam)
1. Download tập tin đính kèm. Upload buttons-sprite.png vào thư mục styles/social/ trên host của bạn.

2. Vào AdminCP/Appearance/Phrases/Create New Phrase
Title: social_login_with_steam
Phrase text: Login with Steam
Save phrase.

3. Vào AdminCP/Appearance/Styles/Templates
Open template: steam_login_bar_item
Xóa tất cả mọi thứ.
Lưu lại và thoát.

4. Vào AdminCP/Appearance/Styles/Templates
Open template: steam_navigation_visitor_tab_link
Xóa tất cả mọi thứ.
Lưu lại và thoát.

5. Vào AdminCP/Appearance/Styles/Templates
Open template: steam_account_wrapper_sidebar_settings
Xóa tất cả mọi thứ.
Lưu lại và thoát.

6. Vào AdminCP/Appearance/Styles/Template Modifications
Create Template Modification: Social Sidebar Visitor Panel
Template: sidebar_visitor_panel
Thay thế chuỗi này:
Mã:
<div class="section loginButton">
  <div class="secondaryContent">
    <label for="LoginControl" id="SignupButton"><a href="{xen:link login}" class="inner">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase sign_up_now}, {xen:phrase log_in}}</a></label>

Bằng:
Mã:
<div class="section loginButton">
  <div class="secondaryContent">
    <label for="LoginControl" id="SignupButton"><a href="{xen:link login}" class="inner">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase sign_up_now}, {xen:phrase log_in}}</a></label>
<div align="center">
<xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}">
<li><a href="{xen:link register/facebook, '', 'reg=1'}" class="fbLogin"><span>{xen:phrase login_with_facebook}</span></a></li>
</xen:if>
<xen:if is="{$xenOptions.twitterConsumerKey}">
<li><a href="{xen:link register/twitter, '', 'reg=1'}" class="twitterLogin"><span>{xen:phrase social_login_with_twitter}</span></a></li>
</xen:if>
<xen:if is="{$xenOptions.googleAppId}">
<li><a href="{xen:link register/google, '', 'reg=1'}" class="googleLogin"><span>{xen:phrase social_login_with_google}</span></a></li>
</xen:if>
<li><a href="{xen:link register/steam, '', 'reg=1'}" class="vkLogin"><span>{xen:phrase social_login_with_steam}</span></a></li>
</div>
Lưu lại và thoát.

7. Vào AdminCP/Appearance/Styles/Template Modifications
Tìm helper_login_form - social_helper_login_form:
Mã:
<xen:if is="{$xenOptions.vkAppId}">
    <dt></dt>
    <dd><a href="{xen:link register/vk, '', 'reg=1'}" class="vkLogin"><span>{xen:phrase social_login_with_vk}</span></a></dd>
  </xen:if>
Xóa bỏ.

Bây giờ ngay dưới mã này:
Mã:
<span>{xen:phrase social_login_with_google}</span></a></dd>
  </xen:if>
Dán đoạn này:
Mã:
<dt></dt><dd><a href="{xen:link register/steam, '', 'reg=1'}" class="vkLogin"><span>{xen:phrase social_login_with_steam}</span></a></dd>
Lưu lại và thoát.

9. Vào AdminCP/Appearance/Styles/Template Modifications
Tìm login_bar_form - social_login_bar_item:
Mã:
  <xen:if is="{$xenOptions.vkAppId}">
    <li><a href="{xen:link register/vk, '', 'reg=1'}" class="vkLogin"><span>{xen:phrase social_login_with_vk}</span></a></li>
  </xen:if>

Thay bằng:
Mã:
    <li><a href="{xen:link register/steam, '', 'reg=1'}" class="vkLogin"><span>{xen:phrase social_login_with_steam}</span></a></li>
Lưu lại và thoát.

10. Vào AdminCP/Appearance/Styles/Template Modifications
Tìm navigation_visitor_tab - social_navigation_visitor_tab_link:
Mã:
<xen:if is="{$xenOptions.vkAppId}"><li><a href="{xen:link account/vk}">{xen:phrase social_vk_integration}</a></li></xen:if>

Xóa bỏ.
Bây giờ, ở dưới cùng dán mã này:
Mã:
<li><a href="{xen:link account/steam}">{xen:phrase steam_integration}</a></li>
Lưu lại và thoát.

11. Vào AdminCP/Appearance/Styles/Template Modifications
Tìm account_wrapper - social_account_wrapper_sidebar_settings:
Mã:
<xen:if is="{$xenOptions.vkAppId}"><li><a class="{xen:if "{$selectedKey} == 'account/vk'", 'secondaryContent', 'primaryContent'}" href="{xen:link account/vk}">{xen:phrase social_vk_integration}</a></li></xen:if>

Xóa bỏ.
Bây giờ, ở dưới cùng dán mã này:
Mã:
<li><a class="{xen:if "{$selectedKey} == 'account/steam'", 'secondaryContent', 'primaryContent'}" href="{xen:link account/steam}">{xen:phrase steam_integration}</a></li>
Lưu lại và thoát.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • buttons-sprite.png
  buttons-sprite.png
  20 KB · Lượt xem: 21

Jindo_Katori

FirstSergeant
Tham gia
01/03/2015
Bài viết
1,454
Được Like
1,193
Rất là bá đạo => Đang nghiên cứu bỏ chỗ tick registry nhưng chưa biết làm thế nào
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom