Addon 2x Featured media - Media nổi bật XenForo 2 1.0

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,495
Được Like
10,735
Featured media - Media nổi bật XenForo 2 1.0

Hiển thị một block chứa media nổi bật.

Add-on này sẽ hiển thị một block các item media và được đặt trong forum list. Mỗi item media nổi bật có thể được nhấp vào và item media sẽ được hiển thị trong bộ sưu tập media. Các item media nổi bật được chọn ngẫu nhiên và cập nhật sau mỗi 5 phút.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpg
Tính năng:
 • Ở chế độ responsive, media nổi bật được giảm về số lượng và kích thước.
 • Cron entry sẽ xoay hình ảnh sau mỗi 5 phút.
 • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuremedia_ để thuận tiện cho bạn.
User group permissions:

Thông thường, bạn sẽ đặt 'Yes' cho hai nhóm người dùng sau:
 • Registered
 • Unregistered /Unconfirmed
Chuẩn bị thư mục:

Tạo một thư mục trong thư mục data có tên là featured_media và đặt quyền thành 0755.

Tạo widget:
 1. Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets
 2. Widget definition = Featured media
 3. Widget key = featured_media
 4. Title = (leave blank)
 5. Display in positions = Forum list: Above nodes
 6. Click Save.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • Andy-FeaturedMedia-1.0.zip
  19.7 KB · Lượt xem: 10

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom