FontAwesome Icon trong Latest Poster Area

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,515
Được Like
10,762
FontAwesome Icon trong Latest Poster Area

Thêm biểu tượng FontAwesome trong khu vực bài viết mới nhất.

1. Trước tiên vào template PAGE_CONTAINER và thêm vào sau <head> đoạn code sau:
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">

2. Vào template node_forum_level_2 và thay thế tất cả mọi thứ giữa:
Mã:
<xen:elseif is="{$forum.lastPost.date}" />

</xen:else />

bằng:
Mã:
<i class="icon-ok icon-small icon-fixed-width" style="padding-right:2px;color:green;"></i>{xen:phrase latest}: <a href="{xen:link posts, $forum.lastPost}" title="{$forum.lastPost.title}">{xen:helper wordTrim, $forum.lastPost.title, 30}</a>
                <span class="lastThreadMeta"><xen:if is="{xen:helper isIgnored, $forum.last_post_user_id}">{xen:phrase ignored_member}<xen:else /><xen:username user="$forum.lastPost" /></xen:if>, <xen:datetime time="$forum.lastPost.date" class="muted" /></span>

Tôi đã chọn để tô màu lục cho biểu tượng, nhưng bạn có thể thay đổi màu sắc nếu bạn thích. Thay đổi ở color: #;

Nếu bạn không muốn sử dụng dấu chọn bạn có thể xem qua danh sách các biểu tượng có sẵn (click vào đây).

latestposterarea.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom