Help forum bị lỗi này fix sao mấy bác?

ngovancanbn

MasterCorporal
Tham gia
22/11/2016
Bài viết
320
Được Like
79
TypeError: Template public:widget_forum_statistics error: unserialize(): Argument #1 ($data) must be of type string, array given src/XF/Mvc/Entity/ValueFormatter.php:22
Generated By: Unknown Account 22/5/22 lúc 2:57 PM
Mã:
Stack Trace
#0 src/XF/Mvc/Entity/ValueFormatter.php(22): unserialize(Array)
#1 src/XF/Mvc/Entity/ValueFormatter.php(64): XF\Mvc\Entity\ValueFormatter->decodeValueFromSource(65544, Array)
#2 src/XF/Mvc/Entity/Manager.php(794): XF\Mvc\Entity\ValueFormatter->decodeValueFromSourceExtended(65544, Array, Array)
#3 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(237): XF\Mvc\Entity\Manager->decodeValueFromSourceExtended(65544, Array, Array)
#4 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(183): XF\Mvc\Entity\Entity->getValue('xfa_cui_params')
#5 src/addons/XFA/CustomUsernameIcons/XF/Entity/User.php(20): XF\Mvc\Entity\Entity->get('xfa_cui_params')
#6 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(112): XFA\CustomUsernameIcons\XF\Entity\User->get('xfa_cui_params')
#7 src/addons/XFA/CustomUsernameIcons/XF/Template/Templater.php(43): XF\Mvc\Entity\Entity->__get('xfa_cui_params')
#8 src/XF/Template/Templater.php(1128): XFA\CustomUsernameIcons\XF\Template\Templater->fnUsernameLink(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), false, Object(XFRM\XF\Entity\User), false, Array)
#9 internal_data/code_cache/templates/l2/s1/public/widget_forum_statistics.php(28): XF\Template\Templater->func('username_link', Array)
#10 src/XF/Template/Templater.php(1651): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), Array, ****)
#11 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(27): XF\Template\Templater->renderTemplate('widget_forum_st...', Array, true)
#12 src/XF/Widget/WidgetRenderer.php(62): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->renderTemplate('public:widget_f...', Array)
#13 src/XF/Widget/WidgetRenderer.php(67): XF\Widget\WidgetRenderer->render()
#14 src/XF/Template/Templater.php(1928): XF\Widget\WidgetRenderer->__toString()
#15 internal_data/code_cache/templates/l2/s1/public/forum_list.php(216): XF\Template\Templater->widgetPosition('forum_list_side...', Array)
#16 src/XF/Template/Templater.php(1651): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), Array, ****)
#17 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(27): XF\Template\Templater->renderTemplate('forum_list', Array, true)
#18 src/XF/Template/Template.php(24): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->renderTemplate('public:forum_li...', Array)
#19 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(50): XF\Template\Template->render()
#20 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(460): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Forum\\Listin...', 'public:forum_li...', Array)
#21 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(442): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#22 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(402): XF\Mvc\Dispatcher->renderReply(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#23 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(60): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#24 src/XF/App.php(2352): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#25 src/XF.php(524): XF\App->run()
#26 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#27 {main}

array(4) {
["url"] => string(8) "/forums/"
["referrer"] => string(23) "https://domain.com"
["_GET"] => array(0) {
}
["_POST"] => array(0) {
}
}
 

ngovancanbn

MasterCorporal
Tham gia
22/11/2016
Bài viết
320
Được Like
79
và 1 cái lỗi của Br Modern Statistic...
ErrorException: Template error: [E_WARNING] Undefined variable $userId src/addons/BR/ModernStatistic/Service/ModernStatistic/Render.php:212
Generated By: Thinhgawaa 22/5/22 lúc 2:54 PM.

Mã:
#0 src/addons/BR/ModernStatistic/Service/ModernStatistic/Render.php(212): XF\Template\Templater->handleTemplateError(2, '[E_WARNING] Und...', '/home/forum.goc...', 212)
#1 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(13): BR\ModernStatistic\Service\ModernStatistic\Render->render()
#2 internal_data/code_cache/templates/l2/s1/public/PAGE_CONTAINER.php(1208): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->callAdsMacro('container_bread...', Array, Array)
#3 src/XF/Template/Templater.php(1651): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), Array, ****)
#4 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(27): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array, true)
#5 src/XF/Pub/App.php(564): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->renderTemplate('public:PAGE_CON...', Array)
#6 src/XF/App.php(2150): XF\Pub\App->renderPageHtml('
  

    
      
    

...', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(404): XF\App->renderPage('
  

    
      
    

...', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(60): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(2352): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(524): XF\App->run()
#11 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#12 {main}
IMG_20220522_150228.jpg
 

ngovancanbn

MasterCorporal
Tham gia
22/11/2016
Bài viết
320
Được Like
79
bác thử chụp ảnh xem nào ạ
thì như hình đó b
và 1 cái lỗi của Br Modern Statistic...
ErrorException: Template error: [E_WARNING] Undefined variable $userId src/addons/BR/ModernStatistic/Service/ModernStatistic/Render.php:212
Generated By: Thinhgawaa 22/5/22 lúc 2:54 PM.

Mã:
#0 src/addons/BR/ModernStatistic/Service/ModernStatistic/Render.php(212): XF\Template\Templater->handleTemplateError(2, '[E_WARNING] Und...', '/home/forum.goc...', 212)
#1 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(13): BR\ModernStatistic\Service\ModernStatistic\Render->render()
#2 internal_data/code_cache/templates/l2/s1/public/PAGE_CONTAINER.php(1208): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->callAdsMacro('container_bread...', Array, Array)
#3 src/XF/Template/Templater.php(1651): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), Array, ****)
#4 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(27): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array, true)
#5 src/XF/Pub/App.php(564): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->renderTemplate('public:PAGE_CON...', Array)
#6 src/XF/App.php(2150): XF\Pub\App->renderPageHtml('
  

    
      
    

...', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(404): XF\App->renderPage('
  

    
      
    

...', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(60): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(2352): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(524): XF\App->run()
#11 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#12 {main}
View attachment 62118
 

hoiucit

Private
Tham gia
13/08/2020
Bài viết
3
Được Like
0
Mình cũng đang bị lỗi này, bạn có thể hướng dẫn fix không
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom