Addon 2x Hide Adverts - Ẩn quảng cáo cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,799
Được Like
11,094
Hide Adverts - Ẩn quảng cáo cho XenForo 2 1.1.0

Thêm cài đặt quyền "Có thể ẩn quảng cáo" để gán quyền cho nhóm người dùng để ẩn quảng cáo. Điều này dự định sẽ được sử dụng với các nâng cấp trả phí để người dùng có thể trả tiền để ẩn quảng cáo.

Lưu ý rằng chức năng của addon này phần lớn có thể được sao chép chỉ bằng hệ thống quản lý quảng cáo là một phần lõi của XenForo 2.x. Addon này chỉ đơn giản cung cấp một cách tiếp cận khác để quản lý các quyền này linh hoạt và có thể mở rộng hơn - đặc biệt đối với các hệ thống quản lý quảng cáo phức tạp hơn không sử dụng các vị trí quảng cáo gốc.

Một tính năng cụ thể của addon này không có sẵn trong XenForo, là khả năng người dùng vượt quá cơ chế ẩn quảng cáo cho phép họ hiển thị quảng cáo.

Sử dụng chức năng này để hiển thị quảng cáo cho chính mình để biết những gì đang hiển thị và những gì không, trong khi các quản trị viên khác tự động ẩn quảng cáo. Tương tự, các thành viên "doanh nghiệp" trả tiền để hiển thị quảng cáo của chính họ trên trang web đồng thời có khả năng ẩn quảng cáo khi duyệt - có thể chọn hiển thị quảng cáo tạm thời để họ có thể kiểm tra cách hiển thị quảng cáo của họ.

1593259086510.png

Permission mới

1593259236535.png

User preference
Cách sử dụng:

Để sử dụng với nâng cấp tài khoản, hãy đảm bảo rằng nhóm người dùng đã đăng ký có quyền ẩn quảng cáo được đặt thành "No". Sau đó, đối với nhóm người dùng nâng cấp, cộng với moderator và administrator (giả sử bạn muốn ẩn quảng cáo cho họ), hãy đặt quyền "Can hide adverts" thành "Yes".

Bất kỳ vị trí quảng cáo nào bạn muốn sử dụng với các quyền này, nên được đặt trong câu lệnh "if" trong template với flag $xf.visitor.show_adverts.

Điều này cũng có thể được sử dụng cho các cài đặt hiển thị trên các widget.

show_adverts sẽ được đặt thành true khi:
  • người dùng không có quyền ẩn quảng cáo
  • người dùng có quyền ẩn quảng cáo, nhưng đã bỏ chọn checkbox "Hide adverts" trong tùy chọn của họ
Ví dụ:
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.show_adverts">
    Advert goes here
</xf:if>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Hampel-HideAdverts-1.0.0 Beta 2.zip
    13.9 KB · Lượt xem: 9
  • Hampel-HideAdverts-1.1.0.zip
    17.5 KB · Lượt xem: 12

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,799
Được Like
11,094
Update phiên bản 1.1.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom