Hide All But First Post - Ẩn tất cả bài viết đầu tiên 1.0.0

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,667
Được Like
10,931
Hide All But First Post - Ẩn tất cả bài viết đầu tiên 1.0.0

Một add-on đơn giản mà giấu đi tất cả, nhưng những bài viết đầu tiên trong chủ đề từ người dùng không đăng ký với một thông điệp tới người dùng trong mỗi bài.

Cảm thấy tự do để sửa đổi nó để đáp ứng nhu cầu của bạn.

hidden.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Hide_Posts_100.zip
    1 KB · Lượt xem: 9

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom