Highlighting threads user participated in - Làm nổi bật chủ đề người dùng tham gia

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Highlighting threads user participated in - Làm nổi bật chủ đề người dùng tham gia

Về cơ bản, làm nổi bật mỗi thread người dùng hiện đã đăng với một màu sắc khác nhau và phần còn lại các chủ đề mà người dùng không bao giờ tham gia.

008.png

Để có được điều này bạn cần phải thực hiện những thay đổi ở hai nơi khác nhau:

1) Thêm đoạn sau vào EXTRA.css:
Mã:
.discussionList .memberParticipatedThread {
    background-color: #DCF2D4 !important;
}

.discussionList .memberParticipatedThread .posterAvatar, .discussionList .memberParticipatedThread .stats {
    background-color: #DCF2D4 !important;
}

2) Trong template Thread_List_Item tìm:
Mã:
<li id="thread-{$thread.thread_id}" class="discussionListItem {$thread.discussion_state}{xen:if '!{$thread.discussion_open}', ' locked'}{xen:if {$thread.sticky}, ' sticky'}{xen:if {$thread.isNew}, ' unread'}{xen:if {$thread.prefix_id}, ' prefix{$thread.prefix_id}'}{xen:if {$thread.isIgnored}, ' ignored'} {xen:if $thread.thread_is_watched, threadWatched} {xen:if $thread.forum_is_watched, forumWatched}" data-author="{$thread.username}">

Thay bằng:
Mã:
<li id="thread-{$thread.thread_id}" class="discussionListItem {$thread.discussion_state}{xen:if '!{$thread.discussion_open}', ' locked'}{xen:if {$thread.sticky}, ' sticky'}{xen:if {$thread.isNew}, ' unread'}{xen:if {$thread.prefix_id}, ' prefix{$thread.prefix_id}'}{xen:if {$thread.isIgnored}, ' ignored'} {xen:if $thread.thread_is_watched, threadWatched} {xen:if $thread.forum_is_watched, forumWatched} {xen:if {$thread.user_post_count}, ' memberParticipatedThread'}" data-author="{$thread.username}">

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
  • Like
Reactions: THB

Jindo_Katori

FirstSergeant
Hình mình không rõ nên mình xin phép nghiên cứu rõ hơn xíu nhé:
Tham gia có nghĩa là : Nó sẽ làm nổi bật Thread mà USER created hay Thread USER tương tác (view & like & comment)? moustache~~
 
  • Like
Reactions: PVS

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top