HTML Introduction - Giới thiệu HTML

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
HTML Introduction - Giới thiệu HTML

HTML là gì?
HTML là một ngôn ngữ đánh dấu cho việc mô tả các tài liệu web (trang web).
 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language
 • Ngôn ngữ đánh dấu là một tập hợp các tag đánh dấu
 • Tài liệu HTML được mô tả bằng các tag HTML
 • Mỗi tag HTML mô tả nội dung tài liệu khác nhau
Ví dụ:
Một tài liệu HTML nhỏ:
HTML:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Giải thích ví dụ:
 • Việc khai báo DOCTYPE định nghĩa kiểu tài liệu để được HTML
 • Các văn bản giữa <html></html> mô tả một tài liệu HTML
 • Các văn bản giữa <head></head> cung cấp thông tin về tài liệu
 • Các văn bản giữa <title></title> cung cấp một tiêu đề cho tài liệu
 • Các văn bản giữa <body></body> mô tả nội dung trang hiển thị
 • Các văn bản giữa <h1></h1> mô tả một đề mục
 • Các văn bản giữa <p></p> mô tả một đoạn văn
Sử dụng mô tả này, một trình duyệt web có thể hiển thị một tài liệu với một tiêu đề và đoạn văn.

Các tag HTML
Tag HTML là các từ khóa (tên tag) được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn:
HTML:
<tagname>content</tagname>

 • Tag HTML thông thường đi theo cặp như <p> và </p>
 • Tag đầu tiên trong một cặp là bắt đầu từ khóa, tag thứ hai là tag kết thúc
 • Các tag kết thúc được viết như tag bắt đầu, nhưng với một dấu gạch chéo trước tên tag
Tag bắt đầu thường được gọi là tag mở. Tag kết thúc thường được gọi là tag đóng.

Trình duyệt Web
Mục đích của một trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, Safari) là để đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng.

Các trình duyệt không hiển thị các tag HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định làm thế nào để hiển thị các tài liệu:

img_chrome.png

Cấu trúc trang HTML
Dưới đây là một hình dung của một cấu trúc trang HTML:

Introduction to HTML.png

Chỉ có thẻ<body> (khu vực màu trắng) được hiển thị bởi trình duyệt.

Khai báo <!DOCTYPE>
<!DOCTYPE> khai báo giúp cho trình duyệt hiển thị một trang web chính xác.

Có nhiều loại tài liệu khác nhau trên web.

Để hiển thị tài liệu một cách chính xác, trình duyệt phải biết cả loại và phiên bản.

Việc khai báo DOCTYPE không phân biệt chữ hoa chữ thường. Tất cả các trường hợp đều được chấp nhận:
HTML:
<!DOCTYPE html>

<!DOCTYPE HTML>

<!doctype html>

<!Doctype Html>

Khai báo chung
HTML5
HTML:
<!DOCTYPE html>

HTML 4.01
Mã:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.0
Mã:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Tất cả các hướng dẫn và các ví dụ thường sử dụng HTML5.

Các phiên bản HTML
Kể từ những ngày đầu của web, đã có rất nhiều phiên bản của HTML:

Introduction to HTML-1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: w3schools.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top