Help Hướng dẫn chuyển khung thông tin xuống dưới

sukoro

Thượng Đế
Tham gia
02/04/2015
Bài viết
183
Được Like
107
Nhờ ace trên diễn đàn giúp mình cách chuyển các thông tin trong ô màu đỏ trong hình xuống dưới phần chia sẻ với, mình làm mãi mà không được
chuyen.jpg
 

thahtrung06

Thượng Đế
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
910
Được Like
391
Bạn sửa code trong template thread_view, chú ý đến lớp block-outer-opposite để điều chuyển xuống nhé!
 

sukoro

Thượng Đế
Tham gia
02/04/2015
Bài viết
183
Được Like
107
Bạn chuyển code như thế nào và xuống chỗ nào vậy?
Mình chuyển toàn bộ code
Mã:
<xf:if contentcheck="true">
          <div class="block-outer-opposite">
            <div class="buttonGroup">
            <xf:contentcheck>
              <xf:if is="$canInlineMod">
                <xf:macro template="inline_mod_macros" name="button" />
              </xf:if>
              <xf:if is="$thread.discussion_state == 'deleted' AND $thread.canUndelete()">
                <xf:button href="{{ link('threads/undelete', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                  {{ phrase('undelete') }}
                </xf:button>
              </xf:if>
              <xf:if is="$thread.canApproveUnapprove() AND $thread.discussion_state == 'moderated'">
                <xf:button href="{{ link('threads/approve', $thread) }}" class="button--link" overlay="true">
                  {{ phrase('approve') }}
                </xf:button>
              </xf:if>
              <xf:if is="$xf.visitor.user_id AND $thread.isUnread()">
                <xf:button href="{{ $firstUnread ? ('#post-' . $firstUnread.post_id) : link('threads/unread', $thread, {'new': 1}) }}"
                  class="button--link"
                  data-xf-click="scroll-to"
                  data-silent="true">
                    {{ phrase('jump_to_new') }}
                </xf:button>
              </xf:if>
              <xf:if is="$thread.canWatch()">
                <xf:button href="{{ link('threads/watch', $thread) }}" class="button--link"
                  data-xf-click="switch-overlay"
                  data-sk-watch="{{ phrase('watch') }}"
                  data-sk-unwatch="{{ phrase('unwatch') }}">
                  <xf:if is="{$thread.Watch.{$xf.visitor.user_id}}">
                    {{ phrase('unwatch') }}
                  <xf:else />
                    {{ phrase('watch') }}
                  </xf:if>
                </xf:button>
              </xf:if>

              <xf:if contentcheck="true">
                <div class="buttonGroup-buttonWrapper">
                  <xf:button class="button--link menuTrigger" data-xf-click="menu" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" title="{{ phrase('more_options') }}">&#8226;&#8226;&#8226;</xf:button>
                  <div class="menu" data-menu="menu" aria-hidden="true">
                    <div class="menu-content">
                      <h4 class="menu-header">{{ phrase('more_options') }}</h4>
                      <xf:contentcheck>
                        <!--[XF:thread_tools_menu:top]-->
                        <xf:if is="$thread.canEdit()">
                          <a href="{{ link('threads/edit', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('edit_thread') }}</a>
                        </xf:if>
                        <xf:if is="$thread.canLockUnlock()">
                          <a href="{{ link('threads/quick-close', $thread) }}"
                            class="menu-linkRow"
                            data-xf-click="switch"
                            data-menu-closer="true">

                            <xf:if is="$thread.discussion_open">
                              {{ phrase('lock_thread') }}
                            <xf:else />
                              {{ phrase('unlock_thread') }}
                            </xf:if>
                          </a>
                        </xf:if>
                        <xf:if is="$thread.canStickUnstick()">
                          <a href="{{ link('threads/quick-stick', $thread) }}"
                            class="menu-linkRow"
                            data-xf-click="switch"
                            data-menu-closer="true">

                            <xf:if is="$thread.sticky">
                              {{ phrase('unstick_thread') }}
                            <xf:else />
                              {{ phrase('stick_thread') }}
                            </xf:if>
                          </a>
                        </xf:if>
                        <xf:if is="$thread.canCreatePoll()">
                          <a href="{{ link('threads/poll/create', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('create_poll') }}</a>
                        </xf:if>
                        <xf:if is="$thread.canDelete('soft')">
                          <a href="{{ link('threads/delete', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('delete_thread') }}</a>
                        </xf:if>
                        <xf:if is="$thread.canMove()">
                          <a href="{{ link('threads/move', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('move_thread') }}</a>
                        </xf:if>
                        <xf:if is="$thread.canReplyBan()">
                          <a href="{{ link('threads/reply-bans', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('manage_reply_bans') }}</a>
                        </xf:if>
                        <xf:if is="$thread.canViewModeratorLogs()">
                          <a href="{{ link('threads/moderator-actions', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="menu-linkRow">{{ phrase('moderator_actions') }}</a>
                        </xf:if>
                        <!--[XF:thread_tools_menu:before_footer]-->
                        <xf:if is="$thread.canUseInlineModeration()">
                          <div class="menu-footer"
                            data-xf-init="inline-mod"
                            data-type="thread"
                            data-href="{{ link('inline-mod') }}"
                            data-toggle=".js-threadInlineModToggle">
                            <xf:checkbox>
                              <xf:option class="js-threadInlineModToggle" value="{$thread.thread_id}">{{ phrase('select_for_moderation') }}</xf:option>
                            </xf:checkbox>
                          </div>
                        </xf:if>
                        <!--[XF:thread_tools_menu:bottom]-->
                      </xf:contentcheck>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </xf:if>
            </xf:contentcheck>
            </div>
          </div>
        </xf:if>
Xuống các vị trí thẻ div khác nhau ở dưới nhưng đề không được, tìm mãi không thấy cái
Mã:
div class message-content js-messageContent
đâu để mình thêm bên dưới ấy bạn
 
Sửa lần cuối:

thahtrung06

Thượng Đế
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
910
Được Like
391
Bạn vào forum ở chữ ký của mình, mình mới chuyển phần từ khoá xuống dưới, bạn xem đã đúng ý của bạn chưa nhé!
 

sukoro

Thượng Đế
Tham gia
02/04/2015
Bài viết
183
Được Like
107
Bạn vào forum ở chữ ký của mình, mình mới chuyển phần từ khoá xuống dưới, bạn xem đã đúng ý của bạn chưa nhé!
nó vào dưới mục share trong bài viết đầu tiên ấy bạn ơi, của bạn nó xuống hẳn dưới luôn. Trang bạn mình cũng thỉnh thoảng vào mà, khá ấn tượng
 

thahtrung06

Thượng Đế
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
910
Được Like
391
nó vào dưới mục share trong bài viết đầu tiên ấy bạn ơi, của bạn nó xuống hẳn dưới luôn. Trang bạn mình cũng thỉnh thoảng vào mà, khá ấn tượng
Forum của bạn code khác, bạn để mục share bài viết ở ngày bài viết đầu tiên còn mặc định của Xenforo thì mục share ở dưới cùng. Nếu có thể, bạn inbox cho mình mượn tài khoản admin thì mình mới có thể giúp bạn, vì code khác nhau nên không biết đằng nào mà chỉ.
 

sukoro

Thượng Đế
Tham gia
02/04/2015
Bài viết
183
Được Like
107
Forum của bạn code khác, bạn để mục share bài viết ở ngày bài viết đầu tiên còn mặc định của Xenforo thì mục share ở dưới cùng. Nếu có thể, bạn inbox cho mình mượn tài khoản admin thì mình mới có thể giúp bạn, vì code khác nhau nên không biết đằng nào mà chỉ.
Mình đã mò được sau 15 lần sai từa lưa rồi bạn
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom