Help Hướng dẫn xóa ảnh trên Node

Lê Văn Anh Tín

Gefreiter
Tham gia
20/05/2015
Bài viết
86
Được Like
62
upload_2016-6-24_21-4-49.png
Mình muốn xóa hình bôi xanh thì phải vào thư mục nào ạ? Mình mò không ra.
 

TD2308

Corporal
Tham gia
17/03/2016
Bài viết
151
Được Like
116
Template node_list.css tìm và xóa đoạn code này
Mã:
.node .nodeIcon
{
  @property "nodeIcon";
  margin: 10px 0 10px 10px;
  float: left;
  width: 36px;
  height: 36px;
  @property "/nodeIcon";  
}

  .node .forumNodeInfo .nodeIcon,
  .node .categoryForumNodeInfo .nodeIcon
  {
    @property "nodeIconForum";
    background-image: url('@imagePath/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: 0 0;
    @property "/nodeIconForum";
  }

  .node .forumNodeInfo.unread .nodeIcon,
  .node .categoryForumNodeInfo.unread .nodeIcon
  {
    @property "nodeIconForumUnread";
    background-image: url('@imagePath/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: -36px 0;
    @property "/nodeIconForumUnread";
  }

  .node .pageNodeInfo .nodeIcon
  {
    @property "nodeIconPage";
    background-image: url('@imagePath/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: -72px 0;
    @property "/nodeIconPage";
  }

  .node .linkNodeInfo .nodeIcon
  {
    @property "nodeIconLink";
    background-image: url('@imagePath/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: -108px 0;
    @property "/nodeIconLink";
  }
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom