Hướng dẫn Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node

Hướng dẫn các bạn thay đổi các thuộc tính CSS cho các node cũng được biết đến như category.

Bước 1: Quyết định node để sửa đổi: xác định ID của nó trong ACP > Applications > Node Tree > {desired category}, kiểm tra URL để lấy ID, xem bên dưới:

1.png

Trong ví dụ này id là 47.

Bước 2: Mở EXTRA.css trong ACP > Appearance > Templates > {desired style} > EXTRA.css
Bước 3: Chèn đoạn mã sau:
Mã:
.nodeList .node_47 .nodeTitle a {
    color: #000000 !important;
    font-weight: bold !important;
}

Bạn có thể thay #000000 với một giá trị hex cho một màu HTML Color Picker hoặc sử dụng color: red; hoặc màu sắc khác nhau cho một standard shade.
Bước 4: Bạn cũng có thể thay thế a thành a:visited để hiển thị thuộc tính CSS khác nhau khi đọc.

Nếu ví dụ trên được áp dụng thì đoạn mã sẽ trông tương tự như sau:
Mã:
.nodeList .node_47 .nodeTitle a {
    color: #000000 !important;
    font-weight: bold !important;
}

.nodeList .node_47 .nodeTitle a:visited {
    color: blue !important;
}

Bước 5: Lưu lại là xong.

Ví dụ ở trên với màu sắc khác nhau:

2.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top