Hướng dẫn Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Individual node CSS attributes - Thuộc tính CSS riêng lẻ cho các node

Hướng dẫn các bạn thay đổi các thuộc tính CSS cho các node cũng được biết đến như category.

Bước 1: Quyết định node để sửa đổi: xác định ID của nó trong ACP > Applications > Node Tree > {desired category}, kiểm tra URL để lấy ID, xem bên dưới:

1.png

Trong ví dụ này id là 47.

Bước 2: Mở EXTRA.css trong ACP > Appearance > Templates > {desired style} > EXTRA.css
Bước 3: Chèn đoạn mã sau:
Mã:
.nodeList .node_47 .nodeTitle a {
    color: #000000 !important;
    font-weight: bold !important;
}

Bạn có thể thay #000000 với một giá trị hex cho một màu HTML Color Picker hoặc sử dụng color: red; hoặc màu sắc khác nhau cho một standard shade.
Bước 4: Bạn cũng có thể thay thế a thành a:visited để hiển thị thuộc tính CSS khác nhau khi đọc.

Nếu ví dụ trên được áp dụng thì đoạn mã sẽ trông tương tự như sau:
Mã:
.nodeList .node_47 .nodeTitle a {
    color: #000000 !important;
    font-weight: bold !important;
}

.nodeList .node_47 .nodeTitle a:visited {
    color: blue !important;
}

Bước 5: Lưu lại là xong.

Ví dụ ở trên với màu sắc khác nhau:

2.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom