Hướng dẫn Install fonts in XenForo - Cài đặt phông chữ trong Xenforo

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Install fonts in XenForo - Cài đặt phông chữ trong Xenforo

Thêm đoạn code sau vào cuối template EXTRA.css của bạn:
PHP:
/* <----- start FONTS ------->*/
  @font-face {
    font-family: 'ecliptic';
    src: url('./styles/default/xenforo/fonts/ecliptic.eot');
    src: url('./styles/default/xenforo/fonts/ecliptic.ttf') format("truetype"),
        url('./styles/default/xenforo/fonts/ecliptic.woff') format('woff'),
        url('./styles/default/xenforo/fonts/ecliptic.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
        url('./styles/default/xenforo/fonts/ecliptic.svg#ecliptic') format('svg');
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
  }
/* <----- END FONTS ------->*/

Đường dẫn './styles/default/xenforo/fonts/ecliptic.ttf' phải phù hợp với đường dẫn vật lý thông qua đó đã tải lên FTP tập tin nguồn.
Định nghĩa CSS cho font bạn muốn thay đổi và sử dụng font-family: 'ecliptic'; trong định nghĩa của nó.

Bạn có thể thấy một ví dụ khi bạn đặt con trỏ vào bất kỳ diễn đàn trên danh sách các diễn đàn chính (ngoài ra, có thêm tác dụng khác)

Để đặt nó trong danh sách category. Thêm vào cuối template EXTRA.css của bạn:
PHP:
/* <----- Títulos de nodo ------->*/
 
.node .nodeTitle
{
  font-family: 'ecliptic' !important;
}
 
.node .unread .nodeTitle
{
  font-family: 'ecliptic' !important;
}
 
.node .nodeDescription
{
  font-family: 'ecliptic' !important;
}
 
.nodeList .categoryStrip .nodeTitle
{
  font-family: 'ecliptic' !important;
 
}
 
 
/* <----- Fin de títulos de nodo ------->*/

Và lưu các thay đổi.
Trông sẽ như thế này

PHP:
/* <----- start FONTS ------->*/
  @font-face {
    font-family: 'ecliptic';
    src: url('./styles/default/xenforo/fonts/ecliptic.ttf') format("truetype");
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
  }
/* <----- END FONTS ------->*/
/* <----- Títulos de nodo ------->*/
 
.node .nodeTitle
{
  font-family: 'ecliptic' !important;
}
 
.node .unread .nodeTitle
{
  font-family: 'ecliptic' !important;
}
 
.node .nodeDescription
{
  font-family: 'ecliptic' !important;
}
 
.nodeList .categoryStrip .nodeTitle
{
  font-family: 'ecliptic' !important;
 
}
 
/* <----- Fin de títulos de nodo ------->*/

49.png


50.png

Tải các font miễn phí tại: http://www.fontsquirrel.com/http://www.google.com/webfonts#ChoosePlace:select và nhiều nơi khác

Các tập tin font các bạn tự tìm kiếm vào tải về, sau đó tải lên đúng theo đường dẫn, nếu đặt ở nơi khác các bạn phải chỉnh sửa code cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

SangNTP

Corporal
Theo các Mod nhận xét thì font nào ổn nhất cho Xen 1.5.x vậy? Mình cần chút tư vấn và cách cài đặt luôn. Cảm ơn các Mod.
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top