Làm đẹp giao diện cho addon Modern Statistics

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Làm đẹp giao diện cho addon Modern Statistics

Để làm được điều này, trước tiên các bạn cần phải cài addon Modern Statistics, các bạn có thể download tại đây.

Rất đơn giản, đầu tiên các bạn download file đính kèm và upload lên theo đường dẫn: styles/brivium/ModernStatistic

Tiếp theo vào ACP tìm template: BRMS_ModernStatistic.css

Sau đó thay toàn bộ code trong template BRMS_ModernStatistic.css bằng đoạn code sau:

Mã:
@charset "UTF-8";

/* --- BRMS_ModernStatistic.css --- */

.BRMSContainer
{
  color: #333;
background-color: rgb(255, 255, 255);
margin: auto auto 13px;
-webkit-border-top-left-radius: 0; -moz-border-radius-topleft: 0; -khtml-border-top-left-radius: 0; border-top-left-radius: 0;
-webkit-border-top-right-radius: 0; -moz-border-radius-topright: 0; -khtml-border-top-right-radius: 0; border-top-right-radius: 0;
-webkit-border-bottom-right-radius: 3px; -moz-border-radius-bottomright: 3px; -khtml-border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 3px; -moz-border-radius-bottomleft: 3px; -khtml-border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px;
font: 13px/18px 'Roboto Condensed', sans-serif;
height: 100%;

}

.BRMSContainer .brmsStatisticHeader
{
  display: block;
margin: auto 10px !important;

}

.BRMSContainer.brmsLeftTabs .brmsStatisticHeader,
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsStatisticHeader{
  float: left;
  width: 151px;
  position: relative;
  top: 0;
  z-index: 10;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsStatisticHeader{
  float: right;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs .brmsStatisticHeader{
  height: 30px;
  padding: 5px 0;
  border-bottom: 1px solid rgb(239, 242, 247);
}

.brmlShow{
  display:block;
}
.brmlHide{
  display:none;
}

.BRMSContainer .brmsConfigList{
  text-align: center;

}

.BRMSContainer.brmsLeftTabs .brmsConfigList,
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsConfigList{
  margin-bottom:10px;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs .brmsConfigList{
  float:right;
  height: 30px;
}

.BRMSContainer .brmsConfigList .brmsConfigBtn
{
  padding: 7px 10px;
margin: 0;
display: inline-block;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
line-height: 14px;
height: 14px;

}

.brmsConfigBtn:hover
{
  background: #f6f6f6;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsConfigList .brmsConfigBtn
{
  margin-right:0px;
  margin-left:5px;
}
.BRMSContainer .brmsConfigList .brmsConfigBtn.last
{
  margin-right:0;
}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav
{

}

.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav{
  border: 1px solid #DDD;
  border-right-width: 0;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav{
  border: 1px solid #DDD;
  border-left-width: 0;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav{
  height: 30px;
}
.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li
{
  font-size: 1.11em;
margin: auto;
border: 0px solid #DDD;
list-style-type: none;
display: block;

}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li:last-child
{
  border-bottom: none;
}

.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li{
  border-bottom-width: 1px;
  border-left-width: 1px;
}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li{
  border-right-width: 1px;
  border-bottom-width: 1px;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li{
  border-bottom: none;
  float:left;
  position: relative;
}
.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li.current
{
  color: black;
background-color: #eff2f7;

}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li.current
{
  z-index: 10;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li.current
{
  z-index: 10;
}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li.first{
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li.first{
}

.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li.last
{
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li.last
{
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li.first{

}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li.last
{
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li.current
{
  height: 30px;
}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li.first.current,
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li.first.current
{
  border-bottom-width: 1px;
}

.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li.first.current
{
  border-bottom: none;
}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li a
{
  font-size: 14px;
font-family: 'Roboto',sans-serif;
color: rgb(36, 111, 175);
text-decoration: none;
margin: 0px;
outline: none;
display: block;
text-align: left;

}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li.current a
{
}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li a span{
  display:block;
}
.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li a span.description
{
  float:left;
  display:block;
  font-weight:normal;
}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li a,
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li a
{
  padding: 15px 10px;
}

.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li a
{
  line-height: 30px;
  padding: 0 15px;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li a span.description{
  display:none;
}.BRMSContainer .brmsTabContent
{
  padding: 10px;
display: none;

}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs .brmsTabContent,
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsTabContent{
  margin-left: 165px;
  position: relative;
  z-index: 9;
  min-height:247px;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsTabContent{
  margin-right: 165px;
  margin-left: 0;
}
.BRMSContainer .brmsTabContent ol.brmsContentList{
  counter-reset: numList;

}
.BRMSContainer .brmsTabContent ol.brmsContentList li{
  padding: 0;
border-top: 1px solid rgb(239, 242, 247);
float: left;
width: 100%;

}

.BRMSContainer .brmsTabContent ol.brmsContentList li.first{
  border-top: 1px none black;

}
.BRMSContainer .itemContent{
  padding: 7px 0px;
-moz-transition: all .2s ease-out;
-ms-transition: all .2s ease-out;
-o-transition: all .2s ease-out;
transition: all .2s ease-out;
display: table;
table-layout: fixed;
word-wrap: normal;
width: 100%;

}
.BRMSContainer .itemContent:hover{
  background-color: #eff2f7;
padding-right: 6px;
padding-left: 6px;
-webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -ms-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;

}
.BRMSContainer .itemContent .listBlock {
  display: table-cell;
  vertical-align: middle;
}

.brmsIcoRefresh{
  background-image: url('styles/brivium/ModernStatistic/BRMS_refresh.png');
}

.brmsIcoConfig,
.brmsIcoList,
.brmsIcoLayout
{
  background: url('styles/brivium/ModernStatistic/vnxf-images.png') no-repeat;
}

.BRMSContainer .itemContent .counter{
  display: none;

}

.BRMSContainer .itemContent .itemTitle{
  width: auto;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  max-width: 65%;
}

.BRMSContainer .itemContent .itemTitle a
{
  color: rgb(56, 68, 95);
}

.BRMSContainer .itemContent .itemTitle a:hover
{
  color: rgb(56, 68, 91);
}

.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemTitle{
  width: auto;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  max-width: 35%;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetail {
    width: 150px;
  max-width: 150px;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetail.itemDate {
    width: 200px;
  max-width: 200px;
}

.BRMSContainer .itemContent .itemDetail,
.BRMSContainer .itemContent .itemDetail a{
  color: rgb(56, 68, 95);
  font-size: 14px;
  text-align: right;
}
.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemDetail,
.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemDetail a{
  font-size: 14px;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetailDate a.paint {
  color: rgb(146, 165, 180);
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetailDate > span {
  font-size: 0.8em;
  color: rgb(200,200,200);
}

.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemDetailMain{
  text-align:right;
}
.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemDetailMain strong{
  font-weight: bold;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetailName{
  text-align:right;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetailName a.username span {
  font-weight: bold;
  font-size: 14px;
}

.BRMSContainer .newItemCounter {
  font-weight: bold;
font-size: 10px;
color: white;
background-color: #e03030;
padding: 0 3px;
-webkit-border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px; border-radius: 2px;
position: absolute;
line-height: 16px;
min-width: 12px;
text-align: center;
white-space: nowrap;
word-wrap: normal;
right: 2px;
top: -10px;
z-index: 100;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -moz-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -khtml-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
height: 16px;

}

.BRMSContainer .newItemCounter .totalNumber {

}

.BRMSContainer .newItemCounter .arrow {
  border: 5px solid transparent;
border-top-color: #e03030;
border-bottom: 1px none black;
position: absolute;
right: 3px;
line-height: 0px;
_display: none;
bottom: -4px;
z-index: 100;
width: 0px;
height: 0px;

}

.BRMSContainer .brmsNewItem .itemContent{
  -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -ms-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;

}

.BRMSContainer .brmsNewItem .itemContent:hover {
  background: #FFEAE7 !important;
}

.BRMSContainer .brmsSticky .itemContent{
  color: rgb(238, 62, 87);
-webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -ms-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;

}

.BRMSContainer .brmsSticky .itemContent:hover {
  background: #fff1ba !important;
}

.clear{
  clear:both;
}
.BRMSContainer .xenTooltip{
  position: absolute;
  margin: -50px 0px 0px 60px;
  z-index:999;
}


.BRMSContainer .brmsRefresh{

}

.brmsIco{
  height:14px;
  width:14px;
  display:block;
}
.brmsDropdownToggle{
  position:relative;
}
.brmsDropdownMenu{
  font-size: 14px;
background-color: #FFF;
margin: 0px 0 0;
display: none;
position: absolute;
z-index: 999;
text-align: left;
top: 100%;
left: -1px;
float: left;
min-width: 160px;
background-clip: padding-box;

}
.brmsDropdownMenu li{
  color: rgb(79, 92, 119);
background-color: #FAFAFA;
border: 1px solid #E4E4E4;
border-top: 1px none black;

}
.brmsDropdownMenu li.current,
.brmsDropdownMenu li:hover{
  background-color: #f6f6f6;

}

.brmsDropdownMenu.left{
  left: 99%;
  top: -1px;
}
.brmsDropdownMenu.right{
  right: 99%;
  top: -1px;
  left: -160px;
}
.brmsDropdownMenu.edge{
  right: -1px;
  left: -160px;
}

.brmsDropdownMenu li.first
{
  border: 1px solid #E4E4E4;
}
.brmsDropdownMenu a {
  font-size: 12px;
color: #6A6A6A;
padding: 8px 10px;
display: block;
clear: both;
font-weight: normal;
white-space: nowrap;

}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs .brmsTabNavHidden .brmsDropdownMenu{
  top: -1px;
  left: 99%;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsTabNavHidden .brmsDropdownMenu{
  right: 99%;
  top: -1px;
  left: -160px;
}
.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li.brmsTabNavHiddenMenu {
  display:none;
}

.brmsTabNavHidden li{
  display:none;
}
.brmsTabNavHidden > a {
  text-align:center;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs .brmsTabNavHidden {
  height:30px;
  text-align:center;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs .brmsTabNavHidden > a {
  height: 100%;
  text-align:center;
}


.brmsDropdownToggle:hover .brmsDropdownMenu{
  display:block;
}

.brmsIcoRefresh{
  width: 14px;
  height: 16px;
}

.brmsConfigBtn:hover .brmsIcoRefresh
{
  background:url('styles/brivium/ModernStatistic/BRMS_refresh.gif') center center no-repeat;
}
.brmsIcoConfig{
  background-position:center -219px;
}
.brmsIcoList{
  background-position: center -302px;
}
.brmsIcoLayout{
  background-position: center -341px;
}
.brmsIcoLoader{
  background:url('styles/brivium/ModernStatistic/loader7.gif') no-repeat center center;
  width:220px;
  height:19px;
  display:block;
  margin: auto;
}

.BRMSContainer .itemContent .itemDetail.itemDetailDate
{
  display: none !important;
}
@media (max-width:800px)
{

}

@media (max-width:610px)
{

}

@media (max-width:480px)
{

}

Lưu lại và thưởng thức.
Demo:

1.png


2.png


3.png

Chúc các bạn thành công.


PVS - Vnxf
Nguồn code: mamcongnghe.com​
 

Đính kèm

 • BRMS.zip
  6.3 KB · Lượt xem: 57

Mr.Yellow

Gefreiter
Tham gia
24/06/2015
Bài viết
99
Được Like
106
Update code cho nhiều bạn dùng style dark ^^

Upload vào thư mục dark và copy code này vào temp thôi nhé

@charset "UTF-8";

/* --- BRMS_ModernStatistic.css --- */

.BRMSContainer
{
color: #333;
background-color: rgb(255, 255, 255);
margin: auto auto 13px;
-webkit-border-top-left-radius: 0; -moz-border-radius-topleft: 0; -khtml-border-top-left-radius: 0; border-top-left-radius: 0;
-webkit-border-top-right-radius: 0; -moz-border-radius-topright: 0; -khtml-border-top-right-radius: 0; border-top-right-radius: 0;
-webkit-border-bottom-right-radius: 3px; -moz-border-radius-bottomright: 3px; -khtml-border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 3px; -moz-border-radius-bottomleft: 3px; -khtml-border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px;
font: 13px/18px 'Roboto Condensed', sans-serif;
height: 100%;

}

.BRMSContainer .brmsStatisticHeader
{
display: block;
margin: auto 10px !important;

}

.BRMSContainer.brmsLeftTabs .brmsStatisticHeader,
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsStatisticHeader{
float: left;
width: 151px;
position: relative;
top: 0;
z-index: 10;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsStatisticHeader{
float: right;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs .brmsStatisticHeader{
height: 30px;
padding: 5px 0;
border-bottom: 1px solid rgb(239, 242, 247);
}

.brmlShow{
display:block;
}
.brmlHide{
display:none;
}

.BRMSContainer .brmsConfigList{
text-align: center;

}

.BRMSContainer.brmsLeftTabs .brmsConfigList,
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsConfigList{
margin-bottom:10px;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs .brmsConfigList{
float:right;
height: 30px;
}

.BRMSContainer .brmsConfigList .brmsConfigBtn
{
padding: 7px 10px;
margin: 0;
display: inline-block;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
line-height: 14px;
height: 14px;

}

.brmsConfigBtn:hover
{
background: #f6f6f6;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsConfigList .brmsConfigBtn
{
margin-right:0px;
margin-left:5px;
}
.BRMSContainer .brmsConfigList .brmsConfigBtn.last
{
margin-right:0;
}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav
{

}

.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav{
border: 1px solid #DDD;
border-right-width: 0;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav{
border: 1px solid #DDD;
border-left-width: 0;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav{
height: 30px;
}
.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li
{
font-size: 1.11em;
margin: auto;
border: 0px solid #DDD;
list-style-type: none;
display: block;

}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li:last-child
{
border-bottom: none;
}

.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li{
border-bottom-width: 1px;
border-left-width: 1px;
}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li{
border-right-width: 1px;
border-bottom-width: 1px;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li{
border-bottom: none;
float:left;
position: relative;
}
.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li.current
{
color: black;
background-color: #eff2f7;

}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li.current
{
z-index: 10;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li.current
{
z-index: 10;
}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li.first{
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li.first{
}

.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li.last
{
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li.last
{
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li.first{

}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li.last
{
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li.current
{
height: 30px;
}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li.first.current,
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li.first.current
{
border-bottom-width: 1px;
}

.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li.first.current
{
border-bottom: none;
}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li a
{
font-size: 14px;
font-family: 'Roboto',sans-serif;
color: rgb(36, 111, 175);
text-decoration: none;
margin: 0px;
outline: none;
display: block;
text-align: left;

}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li.current a
{
}

.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li a span{
display:block;
}
.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li a span.description
{
float:left;
display:block;
font-weight:normal;
}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs ul.brmsTabNav > li a,
.BRMSContainer.brmsRightTabs ul.brmsTabNav > li a
{
padding: 15px 10px;
}

.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li a
{
line-height: 30px;
padding: 0 15px;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs ul.brmsTabNav > li a span.description{
display:none;
}.BRMSContainer .brmsTabContent
{
padding: 10px;
display: none;

}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs .brmsTabContent,
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsTabContent{
margin-left: 165px;
position: relative;
z-index: 9;
min-height:247px;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsTabContent{
margin-right: 165px;
margin-left: 0;
}
.BRMSContainer .brmsTabContent ol.brmsContentList{
counter-reset: numList;

}
.BRMSContainer .brmsTabContent ol.brmsContentList li{
padding: 0;
border-top: 1px solid rgb(239, 242, 247);
float: left;
width: 100%;

}

.BRMSContainer .brmsTabContent ol.brmsContentList li.first{
border-top: 1px none black;

}
.BRMSContainer .itemContent{
padding: 7px 0px;
-moz-transition: all .2s ease-out;
-ms-transition: all .2s ease-out;
-o-transition: all .2s ease-out;
transition: all .2s ease-out;
display: table;
table-layout: fixed;
word-wrap: normal;
width: 100%;

}
.BRMSContainer .itemContent:hover{
background-color: #eff2f7;
padding-right: 6px;
padding-left: 6px;
-webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -ms-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;

}
.BRMSContainer .itemContent .listBlock {
display: table-cell;
vertical-align: middle;
}

.brmsIcoRefresh{
background-image: url('styles/brivium/ModernStatistic/dark/BRMS_refresh.png');
}

.brmsIcoConfig,
.brmsIcoList,
.brmsIcoLayout
{
background: url('styles/brivium/ModernStatistic/dark/vnxf-images.png') no-repeat;
}

.BRMSContainer .itemContent .counter{
display: none;

}

.BRMSContainer .itemContent .itemTitle{
width: auto;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
max-width: 65%;
}

.BRMSContainer .itemContent .itemTitle a
{
color: rgb(56, 68, 95);
}

.BRMSContainer .itemContent .itemTitle a:hover
{
color: rgb(56, 68, 91);
}

.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemTitle{
width: auto;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
max-width: 35%;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetail {
width: 150px;
max-width: 150px;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetail.itemDate {
width: 200px;
max-width: 200px;
}

.BRMSContainer .itemContent .itemDetail,
.BRMSContainer .itemContent .itemDetail a{
color: rgb(56, 68, 95);
font-size: 14px;
text-align: right;
}
.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemDetail,
.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemDetail a{
font-size: 14px;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetailDate a.paint {
color: rgb(146, 165, 180);
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetailDate > span {
font-size: 0.8em;
color: rgb(200,200,200);
}

.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemDetailMain{
text-align:right;
}
.BRMSContainer .itemUser .itemContent .itemDetailMain strong{
font-weight: bold;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetailName{
text-align:right;
}
.BRMSContainer .itemContent .itemDetailName a.username span {
font-weight: bold;
font-size: 14px;
}

.BRMSContainer .newItemCounter {
font-weight: bold;
font-size: 10px;
color: white;
background-color: #e03030;
padding: 0 3px;
-webkit-border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px; border-radius: 2px;
position: absolute;
line-height: 16px;
min-width: 12px;
text-align: center;
white-space: nowrap;
word-wrap: normal;
right: 2px;
top: -10px;
z-index: 100;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -moz-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -khtml-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
height: 16px;

}

.BRMSContainer .newItemCounter .totalNumber {

}

.BRMSContainer .newItemCounter .arrow {
border: 5px solid transparent;
border-top-color: #e03030;
border-bottom: 1px none black;
position: absolute;
right: 3px;
line-height: 0px;
_display: none;
bottom: -4px;
z-index: 100;
width: 0px;
height: 0px;

}

.BRMSContainer .brmsNewItem .itemContent{
-webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -ms-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;

}

.BRMSContainer .brmsNewItem .itemContent:hover {
background: #FFEAE7 !important;
}

.BRMSContainer .brmsSticky .itemContent{
color: rgb(238, 62, 87);
-webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -ms-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;

}

.BRMSContainer .brmsSticky .itemContent:hover {
background: #fff1ba !important;
}

.clear{
clear:both;
}
.BRMSContainer .xenTooltip{
position: absolute;
margin: -50px 0px 0px 60px;
z-index:999;
}


.BRMSContainer .brmsRefresh{

}

.brmsIco{
height:14px;
width:14px;
display:block;
}
.brmsDropdownToggle{
position:relative;
}
.brmsDropdownMenu{
font-size: 14px;
background-color: #FFF;
margin: 0px 0 0;
display: none;
position: absolute;
z-index: 999;
text-align: left;
top: 100%;
left: -1px;
float: left;
min-width: 160px;
background-clip: padding-box;

}
.brmsDropdownMenu li{
color: rgb(79, 92, 119);
background-color: #FAFAFA;
border: 1px solid #E4E4E4;
border-top: 1px none black;

}
.brmsDropdownMenu li.current,
.brmsDropdownMenu li:hover{
background-color: #f6f6f6;

}

.brmsDropdownMenu.left{
left: 99%;
top: -1px;
}
.brmsDropdownMenu.right{
right: 99%;
top: -1px;
left: -160px;
}
.brmsDropdownMenu.edge{
right: -1px;
left: -160px;
}

.brmsDropdownMenu li.first
{
border: 1px solid #E4E4E4;
}
.brmsDropdownMenu a {
font-size: 12px;
color: #6A6A6A;
padding: 8px 10px;
display: block;
clear: both;
font-weight: normal;
white-space: nowrap;

}
.BRMSContainer.brmsLeftTabs .brmsTabNavHidden .brmsDropdownMenu{
top: -1px;
left: 99%;
}
.BRMSContainer.brmsRightTabs .brmsTabNavHidden .brmsDropdownMenu{
right: 99%;
top: -1px;
left: -160px;
}
.BRMSContainer ul.brmsTabNav > li.brmsTabNavHiddenMenu {
display:none;
}

.brmsTabNavHidden li{
display:none;
}
.brmsTabNavHidden > a {
text-align:center;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs .brmsTabNavHidden {
height:30px;
text-align:center;
}
.BRMSContainer.brmsTopTabs .brmsTabNavHidden > a {
height: 100%;
text-align:center;
}


.brmsDropdownToggle:hover .brmsDropdownMenu{
display:block;
}

.brmsIcoRefresh{
width: 14px;
height: 16px;
}

.brmsConfigBtn:hover .brmsIcoRefresh
{
background:url('styles/brivium/ModernStatistic/dark/BRMS_refresh.gif') center center no-repeat;
}
.brmsIcoConfig{
background-position:center -219px;
}
.brmsIcoList{
background-position: center -302px;
}
.brmsIcoLayout{
background-position: center -341px;
}
.brmsIcoLoader{
background:url('styles/brivium/ModernStatistic/dark/loader7.gif') no-repeat center center;
width:220px;
height:19px;
display:block;
margin: auto;
}

.BRMSContainer .itemContent .itemDetail.itemDetailDate
{
display: none !important;
}
@media (max-width:800px)
{

}

@media (max-width:610px)
{

}

@media (max-width:480px)
{

}
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom