Language 2x Language Tiếng Việt bản full Add-on Bảng thống kê XenGenTr-XGTForumistatistik 3.0.2

quangbeo

Private
Bản dịch Tiếng Việt của Add-on : XenGenTr-XGTForumistatistik 3.0.2
Mình đã dịch ra hết 98% tiếng việt ở Add-on bảng thống kê này rồi.
Demo web : Forum.gtavn.vn
1593312734607.png
 

Đính kèm

  • Tiếng-Việt-XenGenTr-XGTForumistatistik 3.0.2.xml
    21.3 KB · Lượt xem: 79

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top