Help Lấy chi tiết 1 ticket theo user_id

phamdung

Private
Em mới cài thêm Addon Ticket, bây giờ em muốn lấy chi tiết của 1 ticket thông qua Api. Ai đã làm rồi có thể chỉ giúp em với ạ. Thanks all!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top